Римське право

Переглядів:  62
Індекс: 00317
Римське право : методичні матеріали до семінарських занять і самостійної роботи студентів за напрямом підготовки «Міжнародне право», спеціальності «Міжнародні відносини» / Укл. А. М. Гужва. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна. – 2015. – 36 с.

Робоча програма, плани та матеріали до семінарських занять і самостійної роботи студентів із курсу «Римське право» розроблені для використання у вищих навчальних закладах освіти III–IV рівнів акредитації для підготовки фахівців юридичних спеціальностей та складаються з таких розділів: вступ, плани, питання для самоконтролю та задачі-казуси до семінарських занять, перелік запитань для складання заліку, список рекомендованої літератури та інформаційні ресурси.