Основи вищої математики

Переглядів:  108
Індекс: 00400
Основи вищої математики : навчально-методичний посібник для студентів соціологічних спеціальностей / Г. В. Коробська, В. О. Кузнєцова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 160 с.

Навчально-методичний посібник містить теоретичний матеріал і задачі з курсу «Основи вищої математики» за такими розділами, як відсотки, елементи аналітичної геометрії на площині, елементи лінійної алгебри, функція, границя функції, диференціювання функцій, метод найменших квадратів, інтегрування функції, диференціальні рівняння та їх застосування в соціології. Розділи розбито на параграфи, в яких представлено основні відомості з теорії, наведено розв’язання типових прикладів, спрямованих на системну підготовку та самопідготовку студентів. Кожен параграф завершують завдання для самостійного розв’язання, які розбиті за трьома рівнями складності. До всіх завдань подано відповіді.