Жарт у сучасному комунікативному просторі Великої Британії та США

Переглядів:  81
ISBN: 
978-966-623-552-0
Індекс: 00145
Самохіна В. О. Жарт у сучасному комунікативному просторі Великої Британії та США : монографія / В. О. Самохіна. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 360 с.

Монографію присвячено вивченню формальних, функціонально-комунікативних, жанрово-композиційних, лінгвостилістичних характеристик сучасного жарту, що формується в соціокультурному комунікативному просторі Великої Британії та США.

Соціологія спорту

Переглядів:  86
ISBN: 
978-966-623-923-8
Індекс: 00138
Лукащук В. І. Соціологія спорту : навч. посіб. / В. І. Лукащук. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 336 с.

Навчальний посібник містить авторську програму курсу «Соціологія спорту». Наводяться найважливіші теоретичні відомості з курсу, плани і завдання до практичних занять, програма курсу, питання для обговорення та самоперевірки знань, теми рефератів, тестові завдання, питання до заліку та списки рекомендованої літератури.

Ключові слова:

Страницы