Конфликтология

Переглядів:  102
ISBN: 
978-966-285-158-8
Індекс: 00291
Нескородев С. Н. Конфликтология : учебное пособие / С. Н. Нескородев. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 196 с.

Учебное пособие содержит теоретико-методологичекие основы конфликтологии. Последовательно раскрыта сущность системного подхода к анализу и управлению конфликтами. Подробно раскрыты различные виды конфликтов, представлены методы анализа конфликтов, техники управления конфликтами.

Лабиринты толерантности

Переглядів:  70
ISBN: 
978-966-285-091-8
Індекс: 00276
Лабиринты толерантности : монография / А. В. Хижняк. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2014. – 160 с.

В монографии раскрываются актуальные проблемы развития толерантных отношений в современном обществе: толерантность в научном дискурсе, ее сущность, функции и виды, риски толерантности в условиях глобализации, культура толерантности, толерантность в системе обеспечения прав человека, конструирование толерантного социального пространства средствами университетского образования.

Українське студентство у пошуках ідентичності

Переглядів:  90
ISBN: 
978-966-623-908-5
Індекс: 00240
Українське студентство у пошуках ідентичності : монографія / за ред. В. Л. Арбєніної, Л. Г. Сокурянської. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 520 с.

У монографії на підставі результатів загальноукраїнських досліджень, здійснених кафедрою соціології та соціологічною лабораторією Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, аналізується структура та динаміка соціальної ідентичності різних поколінь cтyдентства України часів незалежності. Визначаються соціокультурні підстави формування ідентичностей.

Свої, чужі, різні : соціокультурна перспектива сприйняття Іншого

Переглядів:  83
ISBN: 
978-966-623-858-3
Індекс: 00239
Свої, чужі, різні : соціокультурна перспектива сприйняття Іншого : монографія / Юлія Сорока. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 332 с

Соціокультурний підхід застосований в монографії для розгляду феномену сприйняття Іншого в умовах сучасного полікультурного суспільства.

Політична регіоналістика

Переглядів:  102
ISBN: 
978-966-623-683-1
Індекс: 00208
Панченко Т. В. Політична регіоналістика : навчальний посібник / Т. В. Панченко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 188 с.

У навчальному посібнику висвітлено основні проблеми нової галузі наукового знання – політичної регіоналістики, яка досліджує як особливості макрополітичних процесів на регіональному і місцевому рівнях, так і специфічні аспекти регіонального і місцевого управління, щільно пов’язані з процесами загальнонаціонального масштабу.

Социологическая концепция городской идентичности

Переглядів:  82
ISBN: 
978-966-285-068-0
Індекс: 00195
Мусиездов А. А. Социологическая концепция городской идентичности : [монография] / А. А. Мусиездов. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2013. – 372 с.

Современное общество характеризуется быстрыми изменениями структур и значений, что приводит к проблематизации существующих идентичностей. В ответ на это люди вынуждены самостоятельно искать собственную определенность, нередко обращаясь в этом поиске к наиболее очевидным критериям.

Харьковская область, региональное развитие : состояние и перспективы

Переглядів:  65
ISBN: 
978-966-623-834-7
Індекс: 00180
Голиков А. П. Харьковская область, региональное развитие : состояние и перспективы : монография / А. П. Голиков, Н. А. Казакова, М. В. Шуба / Под ред. чл.-кор. НАН Украины, проф. В. С. Бакирова. – X.: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2012. – 224 с.

Описаны факторы производства, их роль и значение в социально-экономическом развитии региона. Раскрыты проблемы и перспективы развития. Предназначена для широкого круга читателей, интересующихся историей, географией, экономикой Харьковщины, специалистов в области региональной политики, преподавателей средних и высших учебных заведений, учащихся.

Соціологія реклами

Переглядів:  113
ISBN: 
978-966-623-904-7
Індекс: 00151
Лисиця Н. М., Бєлікова Ю. В. Соціологія реклами : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Н. М. Лисиця, Ю. В. Бєлікова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 208 с.

Навчальний посібник присвячено вивченню соціології реклами. Він знайомить із теоретичними засадами створення та функціонування реклами, головними принципами та механізмами дослідження реклами; формуванням стратегії та практики споживання в процесі розвитку реклами в Україні тощо.

Вступ до соціології

Переглядів:  90
ISBN: 
978-966-623-847-7
Індекс: 00147
Сокурянська Л. Г. Вступ до соціології : навчальний посібник / Л. Г. Сокурянська. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 156 с.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми навчального курсу «Вступ до соціології та соціальної роботи» та складається з двох розділів, які відповідають першим двом модулям цього курсу.

Європейська теоретична соціологія XX – XXI століття

Переглядів:  118
ISBN: 
978-966-623-998-6
Індекс: 00146
Європейська теоретична соціологія XX – XXI століття : навчальний посібник / М. Д. Култаєва, О. І. Навроцький, І. І. Шеремет. – 2-ге вид., випр. та доп. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 372 с.

У посібнику розглянуто теоретичні засади не тільки соціологічної класики, але й такі, що вперше пропонуються широкій аудиторії студентів-соціологів. Автори широко застосовують структурно-логічні схеми і таблиці, пропонують питання для самоконтролю. Для студентів-соціологів і аспірантів.

Страницы