Колективна дія в оптиці соціології

Переглядів:  24
ISBN: 
978-966-285-444-2
Індекс: 00594
Колективна дія в оптиці соціології : монографія / О. В. Хижняк. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 340 с.

У монографії розглянуто концепт колективної дії в соціологічному знанні. Визначено ресурс теорії колективної дії в соціологічному вивченні соціальних практик. Напрацьовані теоретичні

Міська ідентичність у (пост)сучасному суспільстві: український досвід

Переглядів:  105
ISBN: 
978-966-285-426-8
Індекс: 00567
Міська ідентичність у (пост)сучасному суспільстві: український досвід : монографія / О. О. Мусієздов. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 348 с.

Зміни традиційних форм солідарності та пошук окремими людьми та групами власної визначеності актуалізують суспільний інтерес до міської ідентичності, яка стає усе більш помітною темою наукових студій. Це зумовлює необхідність побудови концептуального апарату досліджень міської ідентичності, яка має відбуватися з урахуванням нових рис, яких набуває суспільство. Що таке «міська ідентичність»?

Електронна освіта

Переглядів:  117
ISBN: 
978-966-285-371-1
Індекс: 00553
Електронна освіта : термінологічний словник / кол. авторів ; за ред. В. С. Бакірова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 164 c.

Словник подає статті, що розкривають значення термінів зі сфери електронної освіти. Рекомендується для студентів та викладачів вузів, які освоюють технології електронного навчання, а також для фахівців web-відділів, адміністраторів, редакторів, web-майстрів сайту і всіх тих, хто прагне підвищити свою обізнаність із соціальних питань впровадження і розвитку технологій електронного навчання.

Культура довіри в рекламі та PR технологіях

Переглядів:  228
ISBN: 
978-966-285-369-8
Індекс: 00541
Культура довіри в рекламі та PR технологіях: практикум / О. В. Хижняк. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 96 с.

Навчальний посібник містить теоретичний огляд і методичні напрацювання, що пройшли апробацію в процесі викладання автором курсу «Культура довіри в рекламі та PR» для студентів, які навчаються за освітньою програмою бакалавріату спеціальності «реклама та зв’язки з громадськістю».

Ключові слова:

Конфліктологія

Переглядів:  117
Індекс: 00472
Косуля І. Ю. Конфліктологія : навчально-методичний посібник / І. Ю. Косуля. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 84 с.

Навчально-методичний посібник містить огляд основних питань історії, методології конфліктології, теорії соціального конфлікту, діагностики і вирішення соціальних конфліктів. Посібник також містить теми курсових робіт, тестові завдання та рейтингову систему оцінки знань студентів.

Соціологія культури

Переглядів:  171
ISBN: 
978-966-285-264-6
Індекс: 00419
Соціологія культури : навчально-методичний посібник / Ю. Г. Сорока. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 136 с.

Пропонований навчально-методичний посібник підготовлений відповідно до програми навчального курсу «Соціологія культури», який викладається студентам ІІІ курсу соціологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Посібник містить програму, конспект лекцій, завдання й рекомендації до семінарських та практичних занять.

Соціальна політика

Переглядів:  68
Індекс: 00405
Соціальна політика : навчальний посібник / І. А. Євдокимова. – Х. : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2015. – 184 с.

У навчальному посібнику міститься огляд основних питань історії, теорії та методології аналізу соціальної політики, оволодіння якими є необхідним при підготовці соціологів, фахівців у сфері соціального управління та соціальної роботи. Видання містить авторську програму викладання та методичні матеріали з тем навчального курсу «Соціальна політика».

Ключові слова:

Засоби масової комунікації як фактор трансформації сучасного спорту

Переглядів:  88
ISBN: 
978-966-285-216-5
Індекс: 00403
Засоби масової комунікації як фактор трансформації сучасного спорту : монографія / В. І. Лукащук, А. В. Зінюк. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 140 с.

У монографії аналізується вплив засобів масової комунікації на трансформацію сучасного спорту/ Сучасні ЗМК поступово стали не тільки інформаторами спортивних заходів, а справжніми їх співавторами», під їх впливом однією з найважливіших ознак спорту стає його візуальний і репрезентативний характер, внаслідок чого спортивне змагання еволюціонує та вступає в симбіоз із шоу-бізнесом і відбувається

Основи політичної соціології

Переглядів:  94
ISBN: 
978-966-285-237-0
Індекс: 00368
Основи політичної соціології : навчальний посібник для студентів соціогуманітарних спеціальностей / М. А. Безносов, Т. М. Дублікаш, А. Д. Литовченко та ін. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 252 с.

У навчальному посібнику викладено основи політичної соціології як дисципліни, що спирається на міждисциплінарні підходи та досягнення. Розглянуто теоретичні засади та методи дослідження, притаманні політичній соціології. Посібник стане у нагоді студентам соціогуманітарних спеціальностей та всім, хто цікавиться соціополітичними проблемами.

Социокультурные барьеры модернизации высшей школы Украины

Переглядів:  145
ISBN: 
978-966-285-191-5
Індекс: 00346
Социокультурные барьеры модернизации высшей школы Украины : коллективная монография / под ред. В. С. Бакирова. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 424 с.

В монографии раскрывается роль социокультурных факторов в модернизации высшей школы Украины: социокультурная обусловленность модернизации высшей школы, современные образовательные практики высших учебных заведений в социокультурном аспекте, социокультурные барьеры модернизации высшей школы и пути их преодоления.

Страницы