Психотерапия как невербальная практика

Переглядів:  75
ISBN: 
978-966-285-141-0
Індекс: 00255
Психотерапия как невербальная практика : коллективная монография / [А. С. Кочарян, И. А. Кочарян, М. Е. Жидко, Н. Н. Терещенко, А. М. Лисеная, Л. П. Рогулева, С. А. Кочарян] ; под ред. д. психол. н., проф. А. С. Кочаряна. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2014. – 260 с.

Коллективная монография посвящена исследованию роли субвербальных компонентов психотерапии как антитеза нарративной практики. Книга адресована ученым, практикующим психологам, психотерапевтам, студентам-психологам и всем, кто проявляет интерес к психотерапии и методам личностного роста.

Психология памяти : традиции и современность

Переглядів:  62
ISBN: 
978-966-623-970-2
Індекс: 00167
Психология памяти : традиции и современность : монография / [Е. В. Заика, Е. Ф. Иванова, И. М. Мельник и др.] – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2013. – 288 с.

Представлены работы по истории психологии памяти, экспериментальные исследования памяти, разработки по проблемам связи памяти с личностью и обществом. Раскрыты проблемы и перспективы развития.

Ігровий тренінг пізнавальних процесів учнів

Переглядів:  69
ISBN: 
978-966-623-929-0
Індекс: 00166
Ігровий тренінг пізнавальних процесів учнів : ігри та вправи : навчальний посібник [для студентів, викладачів, практичних психологів] / Заїка Є. В.  – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 256 с.

У навчальному посібнику подано розроблену автором систему вправ та ігор, які спрямовані на інтенсивний розвиток в учнів пізнавальних процесів: мислення (логічного, просторового, образного), уяви, пам’яті, внутрішнього плану дій та способів роботи з текстами. Для студентів психологічних факультетів та відділень, фахівців у галузі вікової та педагогічної психології, практичних психологів.

Шляхи оптимізації пізнавальної діяльності студентів і школярів

Переглядів:  102
ISBN: 
978-966-623-928-3
Індекс: 00165
Шляхи оптимізації пізнавальної діяльності студентів і школярів : навчальний посібник для студентів, викладачів, практичних психологів / Є. В. Заїка, І. О. Зуєв – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 184 с.

У навчальному посібнику описано репрезентативні системи, їх використання для оптимізації навчального процесу. Наведено досвід вивчення репрезентативних систем, їх розвитку та корекції. Подано програми ігрових тренінгів з розвитку пізнавальних процесів та здібностей учнів різного віку.

Психологія уваги : теорії, методи дослідження та розвитку

Переглядів:  96
ISBN: 
978-966-285-005-5
Індекс: 00164
Психологія уваги : теорії, методи дослідження та розвитку. Навчальний посібник для студентів зі спеціальності «Психологія» / Є. В. Заїка, О. Є. Митроченко, Є. В. Жорник. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 120 с.

Цей навчальний посібник до курсу психології уваги призначений для студентів-психологів усіх форм навчання.

Ключові слова:

Психология переживаний

Переглядів:  66
ISBN: 
978-966-623-830-9
Індекс: 00163
Психология переживаний : учебное пособие / А. С. Кочарян, А. М. Лисеная. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2011. – 224 с.

Учебное пособие посвящено актуальной проблеме нашего времени – восстановлению и поддержке психического здоровья людей, переживающих трудные жизненные ситуации: стрессы, фрустрации, конфликты, кризисы, психические травмы, горе. Особенность пособия – психотерапевтическая направленность.

Страницы