Політична психологія

Переглядів:  27
ISBN: 
978-966-285-270-1
Індекс: 00533
Політична психологія : навчальний посібник для вищої школи / В. В. Москаленко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 92 с.

У навчальному посібнику висвітлено теоретико-методологічні та прикладні основи політичної психології, а також розкрито актуальні проблеми вітчизняної політичної психології.

Система радости: эссенциальная саморегуляция психики и ее психологическая коррекция

Переглядів:  77
ISBN: 
978-966-285-350-6
Індекс: 00495
Система радости : эссенциальная саморегуляция психики и ее психологическая коррекция : монография / И. А. Кочарян. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2016. – 288 с.

Монография посвящена решению проблемы поддержания психологического здоровья и благополучия человека за счет настройки особой системы психической саморегуляции. Системообразующим фактором формирования такой системы является самоактуализирующая тенденция человека.

Психология личности и развивающего обучения

Переглядів:  73
ISBN: 
978-966-285-330-8
Індекс: 00480
Психология личности и развивающего обучения / А. К. Дусавицкий. – Х.: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2016. – 100 с.

Книга содержит цикл лекций, прочитанных студентам на факультете психологии ХНУ имени В. Н. Каразина Александром Константиновичем Дусавицким

Психологічна компетентність валеолога

Переглядів:  59
Індекс: 00459
Психологічна компетентність валеолога : навчально-методичний посібник / уклад. Н. В. Самойлова, Я. М. Метіль. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 76 с.

Навчально-методичний посібник розроблено для студентів напряму підготовки«Здоров`я людини» з метою активізації пізнавальної активності студентів, формування глибоких, систематичних знань з дисципліни «Психологічна компетентність валеолога» та реалізації компетентнісного навчання у вищому навчальному закладі. Для студентів 5 курсу напряму підготовки 8.010203 «Здоров’я людини».

Полоролевая психология

Переглядів:  77
ISBN: 
978-966-285-249-3
Індекс: 00437
Полоролевая психология : коллективная монография / [А. С. Кочарян, М. Е. Жидко, Н. Н. Терещенко, Е. В. Фролова] ; под ред. доктора психологических наук, профессора А. С. Кочаряна. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 236 с.

В монографии представлен анализ основных теоретических и психодиагностических подходов к полоролевому пространству личности. Выделены структурные модели организации полоролевой сферы личности. Описан оригинальный инструментарий их диагностики.

Психология общения

Переглядів:  75
ISBN: 
978-966-285-176-2
Індекс: 00392
Психология общения : учебное пособие / сост. В. И. Пономарев, В. В. Слюсар, Я. К. Ягнюк, Е. П. Архипенко. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 268 с.

В предлагаемом учебном пособии изложены ключевые сведения по психологии общения и понимания людьми друг друга в процессе взаимодействия. Общение рассмотрено с точки зрения выполняемых им функций – коммуникативной, интерактивной и перцептивной. Охарактеризованы психологические особенности медицинского общения.

Ключові слова:

Прикладна психологія

Переглядів:  121
ISBN: 
978-966-285-208-0
Індекс: 00389
Прикладна психологія : навчальний посібник / В. М. Павленко, І. В. Кряж, О. Л. Луценко та ін. ; за ред. В. М. Павленко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 532 с.

Навчальний посібник містить значний обсяг опрацьованого матеріалу міждисциплінарного змісту.

Нормативно-правові документи України, що регламентують працю психолога у різних сферах практичної діяльності

Переглядів:  180
ISBN: 
978-966-285-232-5
Індекс: 00377
Нормативно-правові документи України, що регламентують працю психолога у різних сферах практичної діяльності : навчально-методичний посібник / К. А. Андроннікова, О. Л. Луценко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 68 с.

У цьому посібнику зібрано та прокоментовано переважну більшість сучасних нормативних актів, які в Україні регламентують діяльність практичних психологів.

Основи педагогіки вищої школи

Переглядів:  82
ISBN: 
978-966-285-147-2
Індекс: 00259
Лунячек В. Е. Основи педагогіки вищої школи : навчальний посібник / В. Е. Лунячек. − Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. − 252 с.

У навчально-методичному посібнику висвітлено основи педагогіки вищої школи. Особливу увагу приділено питанням, які недостатньо відображені в існуючих підручниках і посібниках за запропонованою тематикою. Це проблеми забезпечення якості вищої освіти, запровадження компетентнісного підходу, управління навчанням у ВНЗ, ІТ-забезпечення навчального процесу.

Основи наукових досліджень

Переглядів:  134
Індекс: 00257
Адаменко М. І. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій / М. І. Адаменко, М. В. Бейлін. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 188 с.

Конспект лекцій призначено для формування цілісного уявлення про основи наукової діяльності та для формування загальнонаукового категоріального апарату, надання базового уявлення про системний підхід, логіку процесу наукового дослідження, загальнонаукові методи пізнання, використання моделей і моделювання у наукових дослідженнях.

Ключові слова:

Страницы