Господарське право: робоча навчальна програма та матеріали до семінарських занять та самостійної роботи (для студентів неюридичних спеціальностей)

Переглядів:  3
Індекс: 00578
Господарське право: робоча навчальна програма та матеріали до семінарських занять та самостійної роботи (для студентів неюридичних спеціальностей) / укладач Т. В. Лісніча. – Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2017. – 44 с.

Навчально‐методичний комплекс із курсу «Господарське право» розроблений для використання у вищих навчальних закладах освіти III–IV рівнів акредитації для підготовки фахівців неюридичних спеціальностей та складається з таких розділів: вступ, тематичний план, зміст програми, контрольні запитання,

Исламская финансовая система

Переглядів:  51
ISBN: 
978-966-285-388-9
Індекс: 00551
Исламская финансовая система : монография / В. И. Сидоров, Салах Гасим, Н. С. Гайдей. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2017. – 420 с.

В монографии рассмотрены особенности становления, развития и функционирования исламской финансовой системы. Значительное внимание уделено вопросам имплементации исламских финансовых принципов в национальных системах мировой экономики, а также глобальным перспективам развития исламской финансовой индустрии.

Правове регулювання фондового ринку

Переглядів:  42
Індекс: 00494
Правове регулювання фондового ринку : навчально-методичний комплекс / уклад. О. В. Розгон. ― Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. ― 48 с.

Навчально-методичний комплекс із курсу «Правове регулювання фондового ринку» розроблений для використання у вищих навчальних закладах освіти III–IV рівнів акредитації для підготовки фахівців юридичних спеціальностей і складається з таких розділів: вступ, тематичний план, зміст програми, контрольні запитання та задачі до семінарських занять, теми ІНДЗ та запитання для проміжного контролю, перелі

Ключові слова:

Трудовое право Украины

Переглядів:  45
Індекс: 00484
Трудовое право Украины : учебно-методическое пособие для иностранных студентов не юридических специальностей (экономический факультет) / О. В. Демченко. ‒ Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2016. ‒ 72 с.

Целью пособия является предоставление студентам экономического факультета максимальной помощи для разъяснения информации процесса получения теоретического материала по дисциплине, помощи для выполнения индивидуальных контрольных заданий, предусмотренных учебным планом факультета, требованиями для самостоятельного (при сдаче академической разницы) и дистанционного освоения материала, а также для

Сімейне право

Переглядів:  61
Індекс: 00476
Сімейне право : навчально-методичний комплекс / укладач О. В. Розгон. ‒ Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. ‒ 44 с.

Навчально-методичний комплекс із курсу «Сімейне право» розроблений для використання у вищих навчальних закладах освіти III–IV рівнів акредитації для підготовки фахівців юридичних спеціальностей та складається з таких розділів: вступ, тематичний план, зміст програми, контрольні запитання та задачі до семінарських занять, теми ІНДЗ та запитання для проміжного контролю, перелік запитань для склада

Римське приватне право

Переглядів:  54
Індекс: 00435
Римське приватне право : матеріали до семінарських занять і самостійної роботи студентів за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство» / уклад. А. М. Гужва. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна. – 2016. – 48 с.

Матеріали до семінарських занять і самостійної роботи студентів із курсу «Римське приватне право» розроблені для використання у вищих навчальних закладах освіти III–IV рівнів акредитації для підготовки фахівців юридичних спеціальностей та складається з таких розділів: вступ, плани, питання для самоконтролю та задачі-казуси до семінарських занять, перелік питань для складання заліку і список рек

Економічна теорія права

Переглядів:  57
Індекс: 00424
Економічна теорія права : методичні рекомендації для студентів юридичного факультету, які навчаються за напрямом підготовки 6.030401 – «Правознавство» / уклад. І. В. Тимошенков. – X. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 24 с.

Видання містить повний навчально-методичний комплекс, включаючи методичні рекомендації з вивчення дисципліни, навчальну програму, тематичний план, плани семінарських занять, питання для самоконтролю, теми рефератів, список літератури і електронних джерел.

Судова система Франції

Переглядів:  176
ISBN: 
978-966-285-258-5
Індекс: 00383
Судова система Франції : монографія / С. Ф. Здоровко, В. І. Сідоров. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 188 с.

У монографії подано загальну характеристику судової системи Франції та її окремих елементів із урахуванням сучасного законодавства. Разом з судовими органами загальної та адміністративної юстиції також розглядаються принципи побудови і функціонування судових установ та принципи судового провадження, особливості формування суддівського корпусу.

Історія держави і права України

Переглядів:  129
ISBN: 
978‐966‐285‐229‐5
Індекс: 00381
Історія держави і права України : хрестоматія‐практикум : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів України напряму підготовки 6.030202 – «Міжнародне право» / О. А. Гавриленко, І. А. Логвиненко, Л. В. Новікова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 348 с.

Навчальний посібник призначений для використання студентами у процесі підготовки до семінарських занять з навчального курсу «Історія держави і права України» – обов’язкової дисципліни у навчальному плані підготовки фахівців за напрямом 6.030202 – «Міжнародне право».

Порівняльне кримінальне право

Переглядів:  111
Індекс: 00354
Порівняльне кримінальне право : методичні рекомендації до семінарських та практичних занять, самостійної роботи студентів / укл. А. В. Стаценко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 104 с.

Методичні рекомендації, розроблені на допомогу студентам, містять програму навчальної дисципліни, плани та додаткові матеріали до семінарських і практичних занять, методичні вказівки до самостійної роботи студентів, задачі, питання до підсумкового контролю, приблизну тематику наукових робіт тощо.

Страницы