Исламская финансовая система

Переглядів:  32
ISBN: 
978-966-285-388-9
Індекс: 00551
Исламская финансовая система : монография / В. И. Сидоров, Салах Гасим, Н. С. Гайдей. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2017. – 420 с.

В монографии рассмотрены особенности становления, развития и функционирования исламской финансовой системы. Значительное внимание уделено вопросам имплементации исламских финансовых принципов в национальных системах мировой экономики, а также глобальным перспективам развития исламской финансовой индустрии.

Правове регулювання фондового ринку

Переглядів:  35
Індекс: 00494
Правове регулювання фондового ринку : навчально-методичний комплекс / уклад. О. В. Розгон. ― Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. ― 48 с.

Навчально-методичний комплекс із курсу «Правове регулювання фондового ринку» розроблений для використання у вищих навчальних закладах освіти III–IV рівнів акредитації для підготовки фахівців юридичних спеціальностей і складається з таких розділів: вступ, тематичний план, зміст програми, контрольні запитання та задачі до семінарських занять, теми ІНДЗ та запитання для проміжного контролю, перелі

Ключові слова:

Сімейне право

Переглядів:  51
Індекс: 00476
Сімейне право : навчально-методичний комплекс / укладач О. В. Розгон. ‒ Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. ‒ 44 с.

Навчально-методичний комплекс із курсу «Сімейне право» розроблений для використання у вищих навчальних закладах освіти III–IV рівнів акредитації для підготовки фахівців юридичних спеціальностей та складається з таких розділів: вступ, тематичний план, зміст програми, контрольні запитання та задачі до семінарських занять, теми ІНДЗ та запитання для проміжного контролю, перелік запитань для склада

Римське приватне право

Переглядів:  47
Індекс: 00435
Римське приватне право : матеріали до семінарських занять і самостійної роботи студентів за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство» / уклад. А. М. Гужва. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна. – 2016. – 48 с.

Матеріали до семінарських занять і самостійної роботи студентів із курсу «Римське приватне право» розроблені для використання у вищих навчальних закладах освіти III–IV рівнів акредитації для підготовки фахівців юридичних спеціальностей та складається з таких розділів: вступ, плани, питання для самоконтролю та задачі-казуси до семінарських занять, перелік питань для складання заліку і список рек

Економічна теорія права

Переглядів:  49
Індекс: 00424
Економічна теорія права : методичні рекомендації для студентів юридичного факультету, які навчаються за напрямом підготовки 6.030401 – «Правознавство» / уклад. І. В. Тимошенков. – X. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 24 с.

Видання містить повний навчально-методичний комплекс, включаючи методичні рекомендації з вивчення дисципліни, навчальну програму, тематичний план, плани семінарських занять, питання для самоконтролю, теми рефератів, список літератури і електронних джерел.

Судова система Франції

Переглядів:  144
ISBN: 
978-966-285-258-5
Індекс: 00383
Судова система Франції : монографія / С. Ф. Здоровко, В. І. Сідоров. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 188 с.

У монографії подано загальну характеристику судової системи Франції та її окремих елементів із урахуванням сучасного законодавства. Разом з судовими органами загальної та адміністративної юстиції також розглядаються принципи побудови і функціонування судових установ та принципи судового провадження, особливості формування суддівського корпусу.

Історія держави і права України

Переглядів:  119
ISBN: 
978‐966‐285‐229‐5
Індекс: 00381
Історія держави і права України : хрестоматія‐практикум : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів України напряму підготовки 6.030202 – «Міжнародне право» / О. А. Гавриленко, І. А. Логвиненко, Л. В. Новікова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 348 с.

Навчальний посібник призначений для використання студентами у процесі підготовки до семінарських занять з навчального курсу «Історія держави і права України» – обов’язкової дисципліни у навчальному плані підготовки фахівців за напрямом 6.030202 – «Міжнародне право».

Порівняльне кримінальне право

Переглядів:  90
Індекс: 00354
Порівняльне кримінальне право : методичні рекомендації до семінарських та практичних занять, самостійної роботи студентів / укл. А. В. Стаценко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 104 с.

Методичні рекомендації, розроблені на допомогу студентам, містять програму навчальної дисципліни, плани та додаткові матеріали до семінарських і практичних занять, методичні вказівки до самостійної роботи студентів, задачі, питання до підсумкового контролю, приблизну тематику наукових робіт тощо.

Кримінальне право України. Загальна частина

Переглядів:  141
ISBN: 
978-966-283-173-1
Індекс: 00338
Кримінальне право України. Загальна частина : навчальний посібник / [В. М. Трубников, М. В. Даньшин, О. О. Житний та ін.] ; за заг. ред. В. М. Трубникова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 444 с.

Посібник підготовлено відповідно до навчального плану з підготовки фахівців за напрямом підготовки «Правознавство» з використанням матеріалів, що відображають новітні наукові досягнення у сфері захисту прав людини й відповідають Конституції України та міжнародним зобов’язанням України із забезпечення пріоритету прав людини.

Римське право

Переглядів:  54
Індекс: 00317
Римське право : методичні матеріали до семінарських занять і самостійної роботи студентів за напрямом підготовки «Міжнародне право», спеціальності «Міжнародні відносини» / Укл. А. М. Гужва. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна. – 2015. – 36 с.

Робоча програма, плани та матеріали до семінарських занять і самостійної роботи студентів із курсу «Римське право» розроблені для використання у вищих навчальних закладах освіти III–IV рівнів акредитації для підготовки фахівців юридичних спеціальностей та складаються з таких розділів: вступ, плани, питання для самоконтролю та задачі-казуси до семінарських занять, перелік запитань для складання

Страницы