Medical microbiology. Morphology and physiology of microorganisms. Infection. Immunity

Переглядів:  89
Індекс: 00234
Medical microbiology. Morphology and physiology of microorganisms. Infection. Immunity : A Textbook for Practice. - 2-nd ed. / Popov N. N., Malanchuk S. G., Sanina E. S.,  Ognivenko E. V.,  Grechishkina J. O., Lyadova T. I., Volobueva O. V.  ‒ Kharkiv : V. N. Karazin Kharkiv National University, 2014. ‒ 78 p.

In this textbook we have attempted to meet the need for condensed and readily accessible information about bacteria as agents of human disease. Book describes bacteria structure, metabolism, culture media, staining techniques, sterilization principles.

Нормальная физиология. Модуль 1. Общая физиология возбудимых тканей. Физиология скелетных и гладких мышц

Переглядів:  94
Індекс: 00233
Нормальная физиология. Модуль 1. Общая физиология возбудимых тканей. Физиология скелетных и гладких мышц : курс лекций для студ. мед.-биол. спец. высших учеб. завед. / В. А. Бондаренко, Р. Ф. Забродский, Т. А. Чугай. – X. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2011. – 70 с.

В пособие описаны характеристики и механизмы функционирования возбудимых тканей – нервной и мышечной. Состоит из семи тем, содержащих лекционный и иллюстрационный материал, перечень общих вопросов, задач и тестов для модульного контроля. Для студентов медицинских и биологических специальностей.

Ключові слова:

Human Physiology Laboratory Manual. Практикум з фізіології людини

Переглядів:  82
Індекс: 00229
Human Physiology Laboratory Manual = Практикум з фізіології людини : Навч.-метод, посіб. з фізіології для студ. мед.-біол. спец, вищих навч. закл. / Т. О. Чугай, Ю. О. Тищенко, В. Є. Шех. – X. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 95 с. – Англ. мовою.

У навчально-методичному посібнику, викладеному англійською мовою, подано матеріали для проведення практичних занять з фізіології. Навчально-методичний посібник відповідає вимогам кредитно-модульної системи навчання та охоплює матеріали щодо всіх модулів курсу. Видання містить опис лабораторних робіт за програмою курсу фізіології.

Medical microbiology. General and special virology

Переглядів:  145
Індекс: 00226
Medical microbiology. General and special virology: A Textbook / N. N. Popov, S. G. Malanchuk, E. S. Sanina, E. V. Ognivenko, J. O. Grechishkina, T. I. Lyadova, О. V. Volobueva. ‒ Kharkiv : V. N. Karazin Kharkiv National University, 2014. ‒ 132 p.

In this textbook we have attempted to meet the need for condensed and readily accessible information about viruses as agents of human disease. We hope that this book will provide useful information for all health-care professionals, in particular practising physicians, medical and nursing students, interns and residents.

Визначення давності ушкоджень черевної порожнини та заочеревинного простору ультразвуковими методами

Переглядів:  71
ISBN: 
978-966-285-077-2
Індекс: 00202
Бабкіна О. П. Визначення давності ушкоджень черевної порожнини та заочеревинного простору ультразвуковими методами : навчальний посібник / О. П. Бабкіна, О. І. Герасименко, І. В. Белозьоров, Н. К. Казімірко, Г. І. Андрєєв. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 80 с.

Навчальний посібник присвячений розробці критеріїв визначення давності виникнення травми органів черевної порожнини та заочеревинного простору у травмованих та осіб, які загинули внаслідок сполученої травми за комплексом ультразвукових показників травмованих та інтактних органів.

Ключові слова:

Діагностика та лікування хворих з гострою непрохідністю кишки

Переглядів:  89
ISBN: 
978-966-285-059-8
Індекс: 00154
Бойко В. В. Діагностика та лікування хворих з гострою непрохідністю кишки : навчальний посібник / В. В. Бойко, І. В. Белозьоров, В. О. Шапринський та ін.; за ред. В. В. Бойка, І. В. Белозьорова, В. О. Шапринського. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. − 180 с.

Видання присвячене надзвичайно актуальній проблемі невідкладної хірургії – гострій непрохідності кишки. В навчальному посібнику висвітлено сучасні дані про патогенез непрохідності, її класифікацію. Описано клініку різних видів непрохідності. Викладено показання до застосування ендоскопічних методів діагностики.

Підготовка старшокласників до здорового способу життя, створення сімʼї і виховання здорових дітей: теоретичні та практичні аспекти

Переглядів:  67
ISBN: 
978-966-623-990-0
Індекс: 00052
Шахненко В. І. Підготовка старшокласників до здорового способу життя, створення сімʼї і виховання здорових дітей : теоретичні та практичні аспекти : монографія / В. І. Шахненко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 416 с.

Монографія актуалізує проблему демографічної кризи в Україні й підводить до висновку, що однією з її причин є низький рівень культури здоров’я нації, сім’ї і школи. Значну проблему становить підготовка майбутніх матерів до народжування дітей.

Формування основ здорового способу життя учнів початкової школи : теорія і практика (дидактичний аспект)

Переглядів:  121
Індекс: 00051
Шахненко В. І. Формування основ здорового способу життя учнів початкової школи : теорія і практика (дидактичний аспект) : навч. посіб. / В. І. Шахненко – Вид. 4-є, допов. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 268 с.

Науково-методичний посібник містить теоретичні положення про здоровий спосіб життя, його складові частини та дидактичні матеріали (оповідання, казки, притчі) для їх використання на уроках основ здоров’я, валеології та в позакласній виховній роботі зі збереження, зміцнення, формування, відтворення й передачі здоров’я у майбутньому.

Валеопедагогіка у схемах і таблицях

Переглядів:  70
ISBN: 
978-966-623-939-9
Індекс: 00050
Гончаренко М. С. Валеопедагогіка у схемах і таблицях : навчальний посібник / М. С. Гончаренко, С. Є. Лупаренко . – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 264 с.

У навчальному посібнику вміщено узагальнену та систематизовану інформацію з теорії і практики валеопедагогіки. Розглянуто широке коло понять психологічної, педагогічної, медичної та валеологічної наук, подано різнобічний довідковий матеріал: основні поняття та терміни, що стосуються валеологічного навчально-виховного процесу, взаємозв’язки між ними, нові педагогічні технології.

Ботулізм

Переглядів:  81
ISBN: 
978-966-623-956-6
Індекс: 00049
Ботулізм : навч. пос. / [В. П. Малий, М. Ф. Шустваль, О. В. Волобуєва та ін.]. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 88 с.

У посібнику представлені сучасні дані щодо етіології, епідеміології харчового та ранового ботулізму, а також патогенезу та патоморфологічних змін. Клінічні прояви хвороби, ускладнення, у тому числі і власні спостереження авторів, розглядаються в тісному зв’язку з патогенезом. Докладно вивчена діагностика міокардиту.

Ключові слова:

Страницы