Цитогенетика людини

Переглядів:  77
ISBN: 
978-966-285-160-1
Індекс: 00300
Багацька Н. В. Цитогенетика людини : навч. посіб. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 164 с.

Навчальний посібник призначається для студентів біологічних і медичних спеціальностей. Складений відповідно до програми курсу «Цитогенетика людини». Основна увага приділяється методу цитогенетичного аналізу, який застосовується для встановлення каріотипу людини в нормі та при різних патологічних станах.

Human Physiology. Module 4. Gastrointestinal and Renal Physiology. Endocrinology and Reproduction

Переглядів:  57
Індекс: 00271
Human Physiology. Module 4. Gastrointestinal and Renal Physiology. Endocrinology and Reproduction = Фізіологія людини. Модуль 4. Фізіологія травної системи та нирок. Ендокринологія та репродукція : навч. посіб. з фізіології для студ. мед.-біол. спец. вищих навч. закл. − 2-ге вид., випр. та доп. / В. Є. Шех. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 148 с. – Англ. мовою.

Четвертий модуль містить інформацію щодо механізмів функціонування та нервово-гуморальної регуляції шлунково-кишкового тракту, видільної системи, особливостей функціонування ендокринних органів, чоловічої і жіночої репродуктивної системи.

Human Physiology. Module 3. Circulatory and Respiratory Physiology = Фізіологія людини. Модуль 3. Фізіологія циркуляторної та дихальної системи

Переглядів:  52
Індекс: 00246
Шех В. Є. Human Physiology. Module 3. Circulatory and Respiratory Physiology = Фізіологія людини. Модуль 3. Фізіологія циркуляторної та дихальної системи : навч. посіб. з фізіології для студ. мед.-біол. спец. вищих навч. закл. − 2-ге вид., випр. та доп. / В. Є. Шех. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 172 с. – Англ. мовою.

У третьому модулі подано матеріали щодо функціональної організації та принципових механізмів серцево-судинної і дихальної системи. Серцево-судинна система складається з крові, серця та кровоносних судин. Все це подано у цьому посібнику. Структура та функції лімфатичної системи подано коротко. Основні функціональні принципи дихальної системи подано в подробицях.

Human Physiology. Module 2. Functions of the Nervous System = Фізіологія людини. Модуль 2. Функції нервової системи

Переглядів:  71
Індекс: 00245
Шех В. Є. Human Physiology. Module 2. Functions of the Nervous System = Фізіологія людини. Модуль 2. Функції нервової системи : навч. посіб. з фізіології для студ. мед.-біол. спец. вищих навч. закл. − 2-ге вид., випр. та доп. / В. Є. Шех. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 184 с. – Англ. мовою.

У другому модулі подано матеріали щодо загальних принципів організації та функціонування нервової системи, фізіологічної анатомії і функціональних механізмів сенсорних систем, центральної нервової регуляції постави та рухових функцій організму, механізмів інтегративної функції ЦНС, а також автономної нервової системи.

Human Physiology. Module 1. Cell and Membrane Physiology. Nerves and Muscles= Фізіологія людини. Модуль 1. Клітинна та мембранна фізіологія. Нерви та м’язи

Переглядів:  66
Індекс: 00244
Шех В. Є. Human Physiology. Module 1. Cell and Membrane Physiology. Nerves and Muscles. Фізіологія людини. Модуль 1. Клітинна та мембранна фізіологія. Нерви та м’язи : навч. посіб. з фізіології для студ. мед.-біол. спец. вищих навч. закл. − 2-ге вид., випр. та доп. / В. Є. Шех. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 124 с. – Англ. мовою.

У навчальному посібнику, що є першою частиною начального посібнику з фізіології людини, викладеному англійською мовою, подані матеріали щодо специфічних характеристик і механізмів функціонування збудливих тканин – нервової та м’язової. Він фокусує увагу студентів на фундаментальних аспектах мембранної і клітинної фізіології.

Доверие в отношениях врача и пациента

Переглядів:  80
ISBN: 
978-966-285-124-3
Індекс: 00243
Шестопалова Л. Ф. Доверие в отношениях врача и пациента : монография / Л. Ф. Шестопалова, О. А. Бородавко. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2014. – 132 с.

В монографии освещены психологические аспекты проблемы доверия между врачом и пациентом в ходе лечебно-реабилитационного процесса. Представлен анализ структурных и типологических особенностей доверия у медицинских специалистов и больных с неврологическими и психическими расстройствами, а также психологических факторов его формирования.

Ключові слова:

Human Physiology = Фізіологія людини

Переглядів:  98
ISBN: 
978-966-623-971-9
Індекс: 00235
Шех В. Є. Human Physiology = Фізіологія людини : навч. посіб. з фізіології для студ. мед.-біол. спец. вищих навч. закл / В. Є. Шех. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 628 с. – Англ. мовою.

У навчальному посібнику з фізіології людини, викладеному англійською мовою, подані матеріали щодо всіх розділів курсу «Фізіологія». Зміст видання відповідає програмі дисципліни. Навчальний посібник відповідає вимогам кредитно-модульної системи навчання.

Визначення давності ушкоджень черевної порожнини та заочеревинного простору ультразвуковими методами

Переглядів:  64
ISBN: 
978-966-285-077-2
Індекс: 00202
Бабкіна О. П. Визначення давності ушкоджень черевної порожнини та заочеревинного простору ультразвуковими методами : навчальний посібник / О. П. Бабкіна, О. І. Герасименко, І. В. Белозьоров, Н. К. Казімірко, Г. І. Андрєєв. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 80 с.

Навчальний посібник присвячений розробці критеріїв визначення давності виникнення травми органів черевної порожнини та заочеревинного простору у травмованих та осіб, які загинули внаслідок сполученої травми за комплексом ультразвукових показників травмованих та інтактних органів.

Ключові слова:

Діагностика та лікування хворих з гострою непрохідністю кишки

Переглядів:  81
ISBN: 
978-966-285-059-8
Індекс: 00154
Бойко В. В. Діагностика та лікування хворих з гострою непрохідністю кишки : навчальний посібник / В. В. Бойко, І. В. Белозьоров, В. О. Шапринський та ін.; за ред. В. В. Бойка, І. В. Белозьорова, В. О. Шапринського. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. − 180 с.

Видання присвячене надзвичайно актуальній проблемі невідкладної хірургії – гострій непрохідності кишки. В навчальному посібнику висвітлено сучасні дані про патогенез непрохідності, її класифікацію. Описано клініку різних видів непрохідності. Викладено показання до застосування ендоскопічних методів діагностики.

Підготовка старшокласників до здорового способу життя, створення сімʼї і виховання здорових дітей: теоретичні та практичні аспекти

Переглядів:  63
ISBN: 
978-966-623-990-0
Індекс: 00052
Шахненко В. І. Підготовка старшокласників до здорового способу життя, створення сімʼї і виховання здорових дітей : теоретичні та практичні аспекти : монографія / В. І. Шахненко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 416 с.

Монографія актуалізує проблему демографічної кризи в Україні й підводить до висновку, що однією з її причин є низький рівень культури здоров’я нації, сім’ї і школи. Значну проблему становить підготовка майбутніх матерів до народжування дітей.

Страницы