Остеоартроз у підлітків : діагностика, механізми розвитку, лікування

Переглядів:  61
ISBN: 
978-966-285-129-8
Індекс: 00370
Остеоартроз у підлітків : діагностика, механізми розвитку, лікування : монографія / кол. авт. ; за ред. М. М. Коренєва, І. С. Лебець, Н. С. Шевченко. − Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. − 176 с.

У монографії представлено дані 12-річного дослідження проявів,механізмів формування та лікування остеоартрозу у підлітків. Наведено клінічні, рентгенологічні, ехосонографічні характеристики захворювання. Подано фактори ризику та основні ланки формування хвороби. Запропоновано сучасні підходи до реабілітації хворих із використанням розроблених технологій.

Ключові слова:

Прееклампсія/Еклампсія. Етіологія, патогенез. Ведення вагітності і пологів

Переглядів:  57
Індекс: 00356
Прееклампсія/Еклампсія. Етіологія, патогенез. Ведення вагітності і пологів : методичні рекомендації / [уклад. О. В. Грищенко, І. А. Васильєва, Г. В. Сторчак]. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 28 с.

Ці методичні рекомендації являють собою практичні рекомендації щодо самостійної підготовки студентів 4, 5 та 6 курсів медичного факультету до семінарів та практичних занять з питань провідної акушерської патології – прееклампсії та еклампсії.

Physiological pregnancy, childbirth and the postpartum period. Practice skills : study guide

Переглядів:  46
Індекс: 00355
Gryshchenko O. V. Physiological pregnancy, childbirth and the postpartum period. Practice skills : study guide / O. V. Gryshchenko, I. A. Vasylieva, G. V. Storchak. – Kh. : V. N. Karazin Kharkiv National University, 2015. – 48 р.

This study guide is intended for learning of practical skills in physiological obstetrics for 4th years-training students of medical faculty.

Нутрициология

Переглядів:  160
ISBN: 
978-966-285-185-4
Індекс: 00349
Нутрициология : учебное пособие / Л. В. Подригало, Г. Н. Даниленко, Ж. В. Сотникова-Мелешкина и др. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 300 с.

Пособие направлено на изучение основных вопросов нутрициологии – науки о питании здорового и больного человека, чем открываются широкие возможности для формирования у будущих врачей основ врачебного мышления, приобретения специальных умений по выявлению причин развития и признаков полинутриентных дефицитов, профилактики алиментарных и алиментарно-обусловленных заболеваний.

Laboratory Tests and Diagnostic Procedures

Переглядів:  88
ISBN: 
978‐966‐285‐113‐7
Індекс: 00345
Belozyorov I. V. Laboratory Tests and Diagnostic Procedures : handbook / I. V. Belozyorov, E. S. Protsenko, N. A. Remnyova. – Kharkov : V. N. Karazin Kharkov National University, 2015. – 636 p.

New technologies foster new scientific modalities for patient assessment and clinical interventions. Responding to these trends, the Laboratory Tests and Diagnostic Procedures is a comprehensive, up-to-date diagnostic reference source that includes information about newer technologies, together with the time-honored, classic tests that continue to be an important component of diagnostic work.

Науково-методичні засади та валеологічний супровід навчання студентів з особливими освітніми потребами (слабозорі)

Переглядів:  79
Індекс: 00344
Гончаренко М. С. Науково-методичні засади та валеологічний супровід навчання студентів з особливими освітніми потребами (слабозорі) : навч. посіб. / М. С. Гончаренко, Н. В. Самойлова, Н. Г. Кучук. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 128 с.

У посібнику розглянуто науково-методичні засади та методи валеологічного супроводу навчання студентів з особливими освітніми потребами, зокрема з порушенням зору, із застосуванням розробленої системи діагностики та моніторингу соціально-духовних, психологічних та фізіологічних особливостей стану здоров’я студентів.

Нормальная физиология. Модуль 4. Физиология пищеварительной системы, метаболизма, терморегуляции. Физиология почек и водно-солевого обмена. Физиология эндокринной и репродуктивной систем

Переглядів:  110
Індекс: 00330
Забродский Р. Ф. Нормальная физиология. Модуль 4. Физиология пищеварительной системы, метаболизма, терморегуляции. Физиология почек и водно-солевого обмена. Физиология эндокринной и репродуктивной систем : учебное пособие / Р. Ф. Забродский. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 220 с.

В четвертом модуле описаны принципы организации, характеристики и механизмы функционирования ЖКТ, почек, эндокринной и репродуктивной систем. Состоит из шести тем, содержащих лекционный и иллюстрационный материал, перечень актуальных вопросов и задания для самостоятельной работы модульного контроля.

Підготовка молодших школярів до здорового способу життя на уроках основ здоров’я

Переглядів:  61
Індекс: 00316
Підготовка молодших школярів до здорового способу життя на уроках основ здоров’я : посібник для вчителя / В. І. Шахненко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 96 с.

Посібник для вчителя містить теоретичні положення про здоров’я людини та його складові, їхній зв’язок та взаємовплив в організмі, нові підходи до тлумачення здорового способу життя учнів як сукупність його складових – чинників здоров’я.

Handbook for self-study of pediatrics

Переглядів:  57
Індекс: 00313
Handbook for self-study of pediatrics. Module 1. The most frequent somatic diseases in children: Teaching aid for students of the fourth year medical faculty / M. M. Korenev, L. O. Rakovska, V. V. Khrystosenko. – Kh. : V. N.  Karazin Kharkiv national university, 2015. – 108 p.

Handbook is worked out on the basis of the Program of discipline "Pediatrics" for students of higher medical educational institutions of III–IV levels of accreditation, authorized by Ministry of Health of Ukraine. This manual is intended for English-speaking medical students of the fourth year for individual preparation for practical classes in pediatrics.

Нормальная физиология. Модуль 3. Физиология клеток крови, иммунитет, коагуляция крови, физиология сердечно-сосудистой системы, физиология дыхательной системы

Переглядів:  148
Індекс: 00305
Забродский Р. Ф. Нормальная физиология. Модуль 3. Физиология клеток крови, иммунитет, коагуляция крови, физиология сердечно-сосудистой системы, физиология дыхательной системы : учебное пособие / Р. Ф. Забродский. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 176 с.

В третьем модуле описаны принципы организации, характеристики и механизмы функционирования клеток крови, иммунной системы, коагуляции крови, сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Состоит из восьми тем, содержащих лекционный и иллюстрационный материал, перечень общих вопросов и задания для самостоятельной работы модульного контроля.

Ключові слова:

Страницы