Історики Харківського університету : біобібліографічний довідник (1905–2013 рр.)

Переглядів:  105
ISBN: 
978-966-623-881-1
Індекс: 00072
Історики Харківського університету : біобібліографічний довідник (1905–2013 рр.) / уклад. О. М. Богдашина, В. І. Бутенко, С. Р. Марченко [та ін.] ; відп. ред. проф. С. І. Посохов. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 284 с.

Цей випуск біобібліографічного довідника вчених-істориків Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна містить відомості про викладачів-істориків, які працювали на історичному (історико-філологічному) факультеті у період 1905–2013 рр.

Приватне та кооперативне підприємництво селянських господарств в Україні (1921–1929 рр.): історичний аспект

Переглядів:  81
ISBN: 
978-966-623-853-8
Індекс: 00071
Олянич В. В. Приватне та кооперативне підприємництво селянських господарств в Україні (1921–1929 рр.): історичний аспект : монографія / В. В. Олянич. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 304 с.

У монографії показано стан наукової розробки проблеми, з’ясовано концептуальні основи та фактологічні пріоритети історіографії, висвітлено організаційно-господарські форми індивідуального та кооперативного підприємництва селянських господарств в українському селі періоду непу, досліджено особливості сімейно-трудової діяльності, її соціально-економічну мотивацію, участь селя

Становлення і розвиток системи державного та кооперативного майнового страхування в УРСР 20–30-х років ХХ ст. (історичний аспект)

Переглядів:  105
ISBN: 
978-966-623-793-7
Індекс: 00070
Латишева О. В. Становлення і розвиток системи державного та кооперативного майнового страхування в УРСР 20–30-х років ХХ ст. (історичний аспект) : монографія / О. В. Латишева. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 352 с.

У монографії показано історію становлення та функціонування системи державного та кооперативного страхування майна в містах і селах України, в основних галузях сільського господарства, транспорту, промисловості, особистого страхування життя громадян.

Юрий Алексеевич Голубкин Исследования о Мартине Лютере : Статьи и воспоминания

Переглядів:  92
ISBN: 
978-966-623-743-2
Індекс: 00068
Юрий Алексеевич Голубкин. Исследования о Мартине Лютере : статьи и воспоминания / Сост. А. Н. Токарев, С. А. Кариков; отв. ред. С. Б. Сорочан. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2011. – 192 с.

В книге собраны воедино опубликованные в разных изданиях на протяжении более двадцати лет основные статьи известного харьковского медиевиста, педагога Юрия Алексеевича Голубкина (1941–2010), посвященные исследованию жизни и деятельности вождя немецкой Реформации Мартина Лютера. Наряду с этим в сборнике представлены воспоминания о Ю. А.

Ключові слова:

Кооперація, селянин, держава. Історія сільськогосподарської кооперації українського села періоду непу

Переглядів:  86
ISBN: 
978-966-623-732-6
Індекс: 00067
Бутенко В. І. Кооперація, селянин, держава. Історія сільськогосподарської кооперації українського села періоду непу: монографія / В. І. Бутенко, К. В. Філіппов. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 216 с.

У моногріфії здійснено комплексне дослідження сільськогосподарської кооперації українського села періоду непу як форми соціально-господарської самоорганізації селянських господарств в умовах радянської дійсності з багатоускладненою економікою і ринковими відносинами.

Позитивизм в исторической науке на Украине (60-е гг. XIX – 20-е гг. XX вв.)

Переглядів:  49
ISBN: 
978-966-623-993-1
Індекс: 00066
Богдашина Е. Н. Позитивизм в исторической науке на Украине (60-е гг. XIX – 20-е гг. XX вв.) : [монография] / Е. Н. Богдашина. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2013. – 588 с. – авт. пер. со 2-го укр. изд.

Монография посвящена анализу влияния позитивизма на развитие исторической мысли на Украине (60-е гг. XIX – 20-е гг. XX вв.). Рассматривается сущность и роль позитивистского историописания как главного историографического явления исследуемого времени.

Ключові слова:

Позитивізм в історичній науці в Україні (60-ті рр. XIX – 20- ті рр. XX ст.)

Переглядів:  101
ISBN: 
978-966-285-041-3
Індекс: 00065
Богдашина О. М. Позитивізм в історичній науці в Україні (60-ті рр. XIX – 20- ті рр. XX ст.) : [монографія] / О. М. Богдашина. – 2-е вид., доп. та переробл. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 560 с.

Монографія присвячена аналізу впливу позитивізму на розвиток історичної думки в Україні (60-ті рр. XIX – 20-ті рр. XX ст.). Розглядається сутність і роль позитивістського історіописання як головного історіографічного явища досліджуваного часу. Вперше здійснено системний аналіз цієї проблеми в історіографічному та історіософському аспектах у контексті розвитку світової історичної думки.

Ключові слова:

История средневекового Востока

Переглядів:  65
ISBN: 
978-966-623-977-1
Індекс: 00040
Дьячков С. В. История средневекового Востока : Конспект лекций / С. В. Дьячков. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2013. – 420 с.

Учебная книга С. В. Дьячкова «История средневекового Востока. Конспект лекций» предназначена для использования при изучении программного курса высшей школы «История стран Азии и Африки» и других востоковедных дисциплин. В книге освещены основные проблемы истории средневековых цивилизаций стран Востока.

Страницы