Историк-болгарист С. И. Сидельников : научная и педагогическая деятельность

Переглядів:  115
ISBN: 
978-966-285-286-8
Індекс: 00422
Историк-болгарист С. И. Сидельников : научная и педагогическая деятельность : монография / А. А. Сайпанова. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2016. – 232 с.

Монография посвящена комплексному и всестороннему исследованию научной и педагогической деятельности видного ученого, одного из авторитетных советских историков-славистов, крупного специалиста по истории болгарского Возрождения, доктора исторических наук Степана Ивановича Сидельникова (1916– 1977).

Deutsch fur Historiker

Переглядів:  65
ISBN: 
978-966-623-969-6
Індекс: 00414
Бєлозьорова О. М. Deutsch fur Historiker : навчальний посібник для студентів історичних спеціальностей / О. М. Бєлозьорова, С. М. Корінь. – X. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 144 с.

Посібник розрахований на студентів I i II курсів історичного факультету денної форми навчання. Він складається зі вступного (6 уроків), основного (8 уроків) і додаткового курів (8 уроків).

Олександр Омелянович Кучер : спогади, документи, матеріали

Переглядів:  110
ISBN: 
978-966-285-176-6
Індекс: 00350
Олександр Омелянович Кучер : спогади, документи, матеріали / уклад. В. В. Сичова, Н. В. Шевченко; ред. кол. : С. I. Посохов, В. В. Сичова, В. М. Духопельников. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 292 с.; 16 іл.

Книга присвячена життю та діяльності Олександра Омеляновича Кучера (1923–2012 рр.), відомого харківського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри історії СРСР (з 1993 р. – історії Росії) Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (1976–1994 рр.).

Ключові слова:

Методичні рекомендації до навчально-виробничої краєзнавчої практики

Переглядів:  72
Індекс: 00325
Методичні рекомендації до навчально-виробничої краєзнавчої практики (для студентів ІІІ курсу історичного факультету) / уклад. С. М. Куделко, О. Г. Павлова; наук. ред. проф. С. І. Посохов. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 20 с.

Методичні рекомендації до навчально-виробничої краєзнавчої практики складені на основі лекційного курсу «Історичне краєзнавство», який викладається на 1 курсі, та програми практики, призначеної для керівників та студентів-практикантів.

Методические указания к практическим занятиям по истории древней Греции

Переглядів:  57
Індекс: 00311
Методические указания к практическим занятиям по истории древней Греции / А. Н. Токарев. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2014. – 96 с.

В пособии даны методические рекомендации к практическим занятиям по истории древней Греции по темам «Образование Афинского полиса» и «Расцвет Афинской демократии», в которых раскрывается направление и содержание работы студентов во время подготовки к занятиям, также представлены выдержки из важнейших источников и список рекомендованной литературы по каждому вопросу.Методические указания предназ

Основи дипломатії

Переглядів:  81
Індекс: 00309
Основи дипломатії : навчально-методичний посібник [для студентів V курсу історичного факультету денного відділення спеціальності «Всесвітня історія» спеціалізації «Нова та новітня історія»] / М. Г. Станчев. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 56 с.

У виданні подано загальну схему вивчення спецкурсу: зміст, завдання для самостійної роботи, питання до контролю й іспиту, критерії оцінювання знань, методичні рекомендації до кожної з тем. Представлені джерела та література сприятимуть кращому засвоєнню матеріалу програми та отриманню студентами системних знань.

Ключові слова:

Дипломатичний протокол та етикет

Переглядів:  64
Індекс: 00302
Станчев М. Г. Дипломатичний протокол та етикет : навчально-методичний посібник до спецкурсу для студентів V курсу історичного факультету денного відділення спеціальності «Всесвітня історія» спеціалізації «Нова та новітня історія» / М. Г. Станчев. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 96 с.

У виданні подано загальну схему вивчення дисципліни: зміст лекційної частини спецкурсу, завдання для самостійної роботи, питання до проміжного контролю і до іспиту, критерії оцінювання знань, методичні рекомендації до кожної з тем. Рекомендовані джерела та література сприятимуть кращому засвоєнню матеріалу програми та отриманню студентами системних знань.

Археологічна наука в Харківському університеті (1805–1920 рр.)

Переглядів:  88
ISBN: 
978-966-285-179-3
Індекс: 00272
Скирда В. В. Археологічна наука в Харківському університеті (1805–1920 рр.) : монографія / В. В. Скирда. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 164 с.

Монографія присвячена історії розвитку археологічної науки. В роботі наводяться дані про перші археологічні дослідження вчених Харківського університету з моменту його заснування і до 1920 року. Аналізується внесок учених у розвиток науки та вивчення ними пам’яток археології.

Становлення та розвиток історіографії в імператорському Харківському університеті

Переглядів:  80
ISBN: 
978-966-285-118-2
Індекс: 00215
Кісельова Ю. А. Становлення та розвиток історіографії в імператорському Харківському університеті : монографія / Ю. А. Кісельова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 252 с.

Книгу присвячено дослідженню процесу становлення та розвитку історіографії як наукової та навчальної дисципліни в імператорському Харківському університеті. У монографії визначено етапи історико-історіографічного процесу та типи історіографічних репрезентацій істориків Харківського університету, простежено формування дисциплінарного образу історіографії.

«Ідейні» жіночі журнали в Російській імперії початку ХХ ст.: становлення та еволюція

Переглядів:  69
ISBN: 
978-966-285-127-4
Індекс: 00214
Філіпенко Л. В. «Ідейні» жіночі журнали в Російській імперії початку ХХ ст.: становлення та еволюція : монографія / Л. В. Філіпенко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 368 с.

Монографію присвячено дослідженню жіночих журналів Російської імперії початку ХХ ст. У монографії з’ясовуються умови зародження та розвитку жіночих періодичних видань, розглянуто основні етапи їх функціонування в соціокультурному просторі Російської імперії та охарактеризовано основні типологічні та структурні особливості. Основну увагу зосереджено на «ідейних» жіночих журналах початку ХХ ст.

Страницы