Бібліографічні видання Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за 200 років (1807-2007)

Переглядів:  51
ISBN: 
978-966-623-950-4
Індекс: 00080
Бібліографічні видання Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за 200 років (1807– 2007): Покажч. / Авт. вступ. ст. : В. М. Грамма, М. Г. Швалб, С. Б. Глибицька; Уклад. М. Г. Швалб, Р. А. Ставинська, В. Д. Прокопова, С. Б. Глибицька, С. Р. Марченко; Наук. ред. д-р філол. наук, проф. І. Я. Лосієвський; Ред. Н. М. Березюк; Бібліогр. ред. Ю. Ю. Полякова. – Х., 2013. – 64 с. (510 назв). – Імен. покажч. –Темат. покажч.

Дане видання містить відомості про 510 бібліографічних праць, підготовлених співробітниками Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за 200 років. В історико-аналітичному нарисі В. М. Грамми, М. Г. Швалба, С. Б. Глибицької детально розглядається бібліографічна діяльність ЦНБ. Посібник адресовано історикам, краєзнавцям, бібліографам.

Леонід Григорович Авксентьєв – професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Переглядів:  90
Індекс: 00079
Леонід Григорович Авксентьєв – професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна : Біобібліогр. покажч. / Укл. Ю. Ю. Полякова; авт. вступ. ст. М. І. Філон, бібліогр. ред. С. Б. Глибицька. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2009. – 20 с.

Бібліографічний покажчик містить відомості про наукові та науково-методичні праці професора філологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Леоніда Григоровича Авксентьєва. Це видання може бути корисним викладачам, студентам, а також усім, хто цікавиться фразеологією української мови.

Історики Харківського університету : біобібліографічний довідник (1905–2013 рр.)

Переглядів:  105
ISBN: 
978-966-623-881-1
Індекс: 00072
Історики Харківського університету : біобібліографічний довідник (1905–2013 рр.) / уклад. О. М. Богдашина, В. І. Бутенко, С. Р. Марченко [та ін.] ; відп. ред. проф. С. І. Посохов. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 284 с.

Цей випуск біобібліографічного довідника вчених-істориків Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна містить відомості про викладачів-істориків, які працювали на історичному (історико-філологічному) факультеті у період 1905–2013 рр.

Свіч Василь Антонович – професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна : (До 75-річчя з дня народження)

Переглядів:  86
Індекс: 00060
Свіч Василь Антонович – професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна : (До 75-річчя з дня народження) : біобібліогр. покажчик / укл. С. Б. Глибицька, В. О. Маслов; [авт. вступ. ст. проф. В. О. Маслов; наук. ред. акад. В. М. Яковенко ; бібліогр. ред. Ю. Ю. Полякова]. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 52 с.

Цей біобібліографічний покажчик присвячено доктору фізико-математичних наук, професору, завідувачу кафедри квантової радіофізики, ректору Харківського державного університету 1993–1998 рр. Василю Антоновичу Свічу. Покажчик включає слово про ювіляра академіка В. М. Яковенка, статтю професора В. О. Маслова про віхи життя В. А.

Александр Дмитриевич Михилев – профессор Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина

Переглядів:  113
ISBN: 
978-966-623-802-6
Індекс: 00054
Александр Дмитриевич Михилев – профессор Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина : биобиблиогр. указ. / сост. Ю. Ю. Полякова авт. вступ. ст. В. Л. Удалов; библиогр. ред. С. Б. Глибицкая. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2011. – 32 с.

Указатель содержит информацию о научной деятельности профессора филологического факультета Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина Александра Дмитриевича Михилева. Издание может быть полезным научным работникам, преподавателям, студентам гуманитарного профиля, а также всем, кто интересуется вопросами зарубежной литературы, философии, валеологии и культурологии.

Традиції та новації у процесі підготовки науково-педагогічних кадрів Харківського університету ХІХ – початку ХХ ст.

Переглядів:  123
ISBN: 
978-966-285-020-8
Індекс: 00045
Куліш С. М. Традиції та новації у процесі підготовки науково-педагогічних кадрів Харківського університету ХІХ – початку ХХ ст. : монографія / С. М. Куліш. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 552 с.

Монографія присвячена історичним аспектам становлення системи підготовки науково-педагогічних кадрів у Харківському університеті у XIX – поч. XX ст. Досліджено особливості формування в цих умовах викладацького корпусу університету. Приділено значну увагу суперечливому ставленню університетського середовища і тогочасного суспільcтва до навчання. Згадуються визначні вчені – В. Каразін, Д.

Страницы