Університет і суспільство

Переглядів:  79
ISBN: 
978-966-623-838-5
Індекс: 00171
Бакіров В. С. Університет і суспільство : монографія / В. С. Бакіров. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 272 с.

Монографія присвячена проблемам методології, теорії та практики діяльності класичних університетів у сучасних умовах, їх ролі у суспільстві. Аналізується необхідність оновлення університетського життя у зв'язку із становленням «суспільства знань», глобалізаційними процесами, відповідними трансформаціями ринків праці.

Економічна наука в Харківському університеті

Переглядів:  97
ISBN: 
978-966-623-995-5
Індекс: 00137
Економічна наука в Харківському університеті : колективна монографія / кол. авт.; відп. ред. В. В. Глущенко, Александров В. В., Архієреєв С. І. та ін. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 372 с.

У колективній монографії висвітлено питання розвитку економічної науки в Харківському університеті. Монографія присвячена знаменній даті університету – його 210-річчю, святкування якого відбудеться у 2014 році. У 2013 році відзначає 80-річний ювілей і один із його провідних факультетів – економічний.

Прохоров Эдуард Дмитриевич – профессор Харьковского национального универитета имени В. Н. Каразина (К 75-летию со дня рождения)

Переглядів:  87
Індекс: 00090
Прохоров Эдуард Дмитриевич – профессор Харьковского национального универитета имени В. Н. Каразина (К 75-летию со дня рождения) : биобиблиографический указатель / сост. О. В. Боцула, Э. Д. Прохоров. – Х. : ХНУ имени В. Н.  Каразина, 2012. – 56 с.

В связи с 75-летним юбилеем приведены основные сведения из биографии и основные направления научных исследований в области радиофизики, физики полупроводников, твердотельной электроники, микро- и наноэлектроники. Библиографический указатель содержит сведения о научных и научно-методических трудах профессора радиофизического факультета Харьковского национального университета имени В. Н.

Сергій Іванович Посохов – професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Переглядів:  81
Індекс: 00088
Сергій Іванович Посохов – професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна : біобібліогр. покажч. / Уклад. Б. П. Зайцев, О. Г. Павлова; наук. ред. канд. іст. наук, проф. С. М. Куделко; бібліогр. ред. Ю. Ю. Полякова. – X. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2009. – 52 с.

Біобібліографічний покажчик подає біографію та список наукових і навчально-методичних праць доктора історичних наук, професора, декана історичного факультету, завідувача кафедри історіографії, джерелознавства та археології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Сергія Івановича Посохова.

Муромцев Ігор Вікторович – професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Переглядів:  75
Індекс: 00087
Муромцев Ігор Вікторович – професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна : біобібліогр. покажч. / Уклад. А. М. Нелюба, В. Д. Пономаренко; авт. вступ. ст. А. А. Сагаровський, бібліогр. ред. Ю. Ю. Полякова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2009. – 24 с.

Бібліографічний покажчик містить відомості про наукові та науково-методичні праці професора філологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Ігоря Вікторовича Муромцева. Це видання може бути корисним викладачам, студентам, а також усім, хто цікавиться історією, лексикологією, діалектологією української мови.

Михайло Васильович Клочков – професор Харківського університету

Переглядів:  68
Індекс: 00085
Михайло Васильович Клочков – професор Харківського університету : біобібліогр. покажч. / уклад. Ю. Ю. Полякова, С. О. Чухлій; [авт. вступ. ст. С. О. Чухлій, наук. ред. проф. С. І. Посохов; бібліогр. ред. С. Б. Глибицька]. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 40 c.

Біобібліографічний покажчик подає біографію та список наукових праць історика, професора Харківського університету М. В. Клочкова (1877–1952). Видання може бути корисним усім, хто цікавиться проблемами історіографії, джерелознавства, статистики, а також історією Харківського університету.

Аркадий Исаакович Эпштейн. След на Земле : воспоминания

Переглядів:  120
ISBN: 
978-966-623-886-6
Індекс: 00084
Аркадий Исаакович Эпштейн. След на Земле : воспоминания / сост. И. А. Широбокова, С. М. Куделко. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина; Национальный аэрокосмический университет имени Н. Е. Жуковского «ХАИ», 2012. – 208 с.

Книга посвящена видному харьковскому историку Аркадию Исааковичу Эпштейну (1922–2005). В ней помещены статьи, написанные А. И. Эпштейном о друзьях и коллегах, а также воспоминания о нём родных, коллег и учеников. Книга рассчитана на широкий круг читателей

Олександр Олександрович Чувпило – професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Переглядів:  107
Індекс: 00083
Олександр Олександрович Чувпило – професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна : біобібліограф. покажчик / Укл. канд. іст. наук, доц. Чижов О. П.,  вст. ст.: Л. О. Щербінська, Р. І. Васильєва; бібліограф. редактор – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2009. – 34 с.

Біобібліографічний покажчик містить основні факти життя і діяльності, а також наукові і науково-методичні праці доктора історичних наук, професора, професора кафедри нової та новітньої історії ХНУ імені В. Н. Каразіна Олександра Олександровича Чувпила. Видання може бути корисним історикам, індологам, сходознавцям, усім, хто цікавиться історією Індії, Пакистану та Бангладеш.

Взгляд сквозь годы : помнить и дружить : воспоминания

Переглядів:  66
ISBN: 
978-966-623-999-3
Індекс: 00082
Чурилов А. Е. Взгляд сквозь годы : помнить и дружить : воспоминания / А. Е. Чурилов. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2013. – 98 с.

В книге автор рассказывает об учебе в Харьковском государственном университете им. А. М. Горького, о жизненном пути, пройденном им и его однокурсниками, делится своими размышлениями о времени, в котором им пришлось жить. Лейтмотив книги – дружба, взаимоподдержка и верность студенческому братству, сохраненные и пронесенные бывшими студентами через десятилетия.

Георгий Иванович Шкляревский – профессор Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина (к 90-летию со дня рождения)

Переглядів:  70
Індекс: 00081
Георгий Иванович Шкляревский – профессор Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина (к 90-летию со дня рождения) : биобиблиогр. указ. / сост. О. С. Журавлева ; вступ. ст. Л. А. Кравцовой; библиогр. ред. Ю. Ю. Полякова. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2011. – 28 с.

Биобиблиографический указатель содержит вступительную статью, основные даты жизни и деятельности, список трудов профессора кафедры истории русского языка филологического факультета Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина Г. И. Шкляревского.

Страницы