Поселення херсонеської хори Маслини у Північно-Західній Тавриці

Переглядів:  40
ISBN: 
978-966-285-390-2
Індекс: 00552
Поселення херсонеської хори Маслини у Північно-Західній Тавриці : монографія / В. В. Котенко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 228 с.

Монографія присвячена комплексному вивченню поселення Маслини, що належить до хори Херсонеса Таврійського у Північно-Західній Тавриці. Пам’ятка була розкопана протягом 1972–1986 рр. загоном Харківського університету Північно-Кримської експедиції під керівництвом В. О. Латишевої (1934–2002 рр.).

Історія Слобідської України

Переглядів:  89
ISBN: 
978-966-285-353-7
Індекс: 00524
Історія Слобідської України : підручник / Д. М. Чорний. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 264 с.

У підручнику викладено історію розвитку одного з найбільших історичних регіонів України – Слобожанщини від найдавніших часів до сучасності в єдності політичних, економічних, культурних процесів.

Історія Слобідської України

Переглядів:  37
ISBN: 
978-966-285-220-2
Індекс: 00513
Історія Слобідської України : навчальний посібник / В. І. Танцюра, О. О. Пересада. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 304 с.

Навчальний посібник допомагає організувати самостійне опрацювання обов’язкового курсу «Історія Слобідської України», розробленого згідно з кредитною системою навчання. Видання знайо мить з історією й особливостями найважливіших соціально-політичних процесів на Слобожанщині від найдавніших часів і до сучасності.

Основи краєзнавства

Переглядів:  224
ISBN: 
978-966-285-372-8
Індекс: 00508
Основи краєзнавства : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / кол. авт.; за заг. ред. чл.-кор. НАНУ О. П. Реєнта. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 276 с.

Підручник «Основи краєзнавства» для студентів вищих навчальних закладів уніфікований для всіх спеціальностей, містить сучасні теоретичні та практичні розробки з основних питань краєзнавства.

Історія України

Переглядів:  79
ISBN: 
978-966-285-221-9
Індекс: 00485
Історія України : навчальний посібник / В. І. Танцюра, С. М. Куліш, О. О. Пересада. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 492 с.

Навчальний посібник допомагає організувати самостійне опрацювання обов’язкового курсу «Історія України», розробленого згідно з кредитно-модульною системою навчання. Видання знайомить з історією й особливостями протікання найважливіших соціально-політичних процесів в Україні від найдавніших часів до сучасності.

Ключові слова:

Очерк римских государственных древностей : в 2. т. Т. 1. Государственное устройство Рима до Августа

Переглядів:  51
ISBN: 
978-966-285-035-2
Індекс: 00481
Очерк римских государственных древностей : в 2. т. Т. 1. Государственное устройство Рима до Августа : монография / И. В. Нетушил ; сост. С. И. Посохов, И. П. Сергеев, А. Н. Токарев. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2014. – 704 с.

В исследовании авторитетного антиковеда Российской империи, члена-корреспондента Петербургской Академии наук, последнего ректора Императорского Харьковского университета содержится детальная информация об эволюции государственного строя древних римлян на протяжении ряда столетий. Труд И. В.

Якоб Л. Г., фон. Спогади про моє життя

Переглядів:  62
ISBN: 
978-966-285-322-3
Індекс: 00456
Якоб Л. Г., фон. Спогади про моє життя / Людвіг Генріх фон Якоб ; упоряд., коментар. С. О. Синюрка ; наук. ред. С. І. Посохов ; пер. з нім. О. М. Бєлозьорової. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 300 с. – (Україна в записках мандрівників і мемуарах ; вип. 2).

Ця книга містить спогади професора Людвіга Якоба (1759–1827) – філософа та економіста, який викладав в Університеті Галле, а у 1807 р. став одним із перших професорів новозаснованого Харківського університету. Видання розраховане на викладачів та студентів, усіх тих, хто цікавиться історією та мемуаристикою.

Поляки на Харківщині: огляд джерел

Переглядів:  66
ISBN: 
978-966-285-282-0
Індекс: 00455
Поляки на Харківщині : огляд джерел / гол. ред. С. І. Посохов. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 124 с. – (Серія «Джерелознавчі зошити». Зошит 6).

У цьому випуску публікуються матеріали доповідей міжнародного науково-практичного семінару, який відбувся в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна 22–23 жовтня 2015 р. і був присвячений обговоренню питання підготовки збірника документів «Поляки на Харківщині».

Євреї в етнічній мозаїці українських земель

Переглядів:  51
ISBN: 
978‐966‐285‐239‐4
Індекс: 00453
Євреї в етнічній мозаїці українських земель : монография / уклад. Артем Харченко, Олексій Чеботарьов. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 148 с.

Автори видання – молоді історики зі Львова та Харкова, Києва, Дніпропетровська, Луганська у представлених дослідженнях з проблематики єврейських студій шукають відповіді на актуальні для них питання. Яке місце займають єврейські студії в українському історичному наративі? Які питання поставали перед єврейською громадою та її представниками у культурному та суспільно‐політичному житті XIX ст.?

Македонский вопрос в международных отношениях 1913–1920 гг.

Переглядів:  62
ISBN: 
978-966-285-245-5
Індекс: 00431
Македонский вопрос в международных отношениях 1913–1920 гг. : монография / О. Н. Гуринова. – Х.: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 304 с.

Монография является первым в историографии комплексным исследованием сложных обстоятельств, которые изменили политическое содержание и обусловили развитие македонского вопроса в международных отношениях 1913–1920 годов. Благодаря систематизации, обобщению и анализу значительного фактического материала на основе широкого круга разнообразных источников и научной

Страницы