Хемометричні методи в розв’язанні задач якісного хімічного аналізу та класифікації фізико-хімічних даних

Переглядів:  75
ISBN: 
978-966-285-411-4
Індекс: 00569
Хемометричні методи в розв’язанні задач якісного хімічного аналізу та класифікації фізико-хімічних даних : монографія / Ю. В. Холін, Я. М. Пушкарьова, А. В. Пантелеймонов, А. Н. Некос. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 184 с.

В монографії обговорено зміст та актуальні завдання сучасного якісного хімічного аналізу та хемометричні методи, що найчастіше використовують для обробки хіміко-аналітичних і фізико-хімічних даних. Особливу увагу приділено засобам контролю автентичності продуктів харчування і напоїв, сільськогосподарської сировини, лікарських засобів, ідентифікації об’єктів довкілля.

Сонолюмінесценція в хімічному аналізі

Переглядів:  60
ISBN: 
978-966-285-412-1
Індекс: 00554
Сонолюмінесценція в хімічному аналізі : монографія / О. І. Юрченко, Л. В. Бакланова, Т. В. Черножук, О. М. Бакланов. - Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. - 112 с.

У монографії систематизовано дані досліджень з використання сонолюмінесценції в хімічному аналізі та аналітичній хімії зокрема. Розглянуто основи нового методу аналізу «сонолюмінесцентна спектроскопія» та його аналітичне застосування для аналізу концентрованих технологічних розчинів і розсолів. Показано використання сонолюмінесценції при дослідженні швидких та надшвидких хімічних реакцій.

Лабораторні роботи з хімії природних низькомолекулярних сполук

Переглядів:  42
Індекс: 00550
Лабораторні роботи з хімії природних низькомолекулярних сполук : навчально-методичний посібник / В. В. Ліпсон, М. Л. Бабак, О. М. Семененко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 56 с.

Посібник призначається для студентів, магістрантів, а також дослідників, які спеціалізуються в галузі органічної, фармацевтичної хімії, біохімії, технології харчових продуктів або парфумерно-косметичних засобів, а також в галузі хімічного матеріалознавства.

Електронна спектроскопія в хімічних дослідженнях та в хімічному матеріалознавстві. Лабораторний практикум

Переглядів:  129
ISBN: 
978-966-285-265-3
Індекс: 00483
Електронна спектроскопія в хімічних дослідженнях та в хімічному матеріалознавстві. Лабораторний практикум : навчальний посібник / А. П. Шкумат. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 168 с., іл. 4.

Навчальний посібник «Електронна спектроскопія в хімічних дослідженнях та в хімічному матеріалознавстві. Лабораторний практикум» призначений для студентів старших курсів хімічного факультету на час проходження курсу «Фізичні методи дослідження» (для 4-го курсу) і для студентів 5-го курсу під час проходження спецкурсів «Сучасні методи дослідження та аналізу матеріалів» та «Токсикологія».

Потенціометричні методи дослідження розчинів

Переглядів:  115
ISBN: 
978–966–285–276–9
Індекс: 00465
Потенціометричні методи дослідження розчинів : навчальний посібник / В. І. Рубцов. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 252 с.

У навчальному посібнику розглянуті питання практичного використання методу рівноважної потенціометрії: визначення стандартних потенціалів електродів і коефіцієнтів активності іонів, констант автопротолізу розчинників, констант дисоціації одноосновних і багатоосновних кислот, слабких основ, добутку розчинності.

Вибрані фізико-хімічні методи в біохімії

Переглядів:  99
Індекс: 00460
Вибрані фізико-хімічні методи в біохімії : методичні вказівки до лабораторного практикуму зі спеціальних курсів «Фізико-хімічні методи в біохімії», «Ензимологія», «Імунологія», «Дослідження обміну білків та амінокислот» для студентів спеціальності «Біологія», спеціалізації «Біохімія» та «Лабораторна діагностика» / уклад. Н. І. Буланкіна, С. М. Охріменко, О. М. Пономаренко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 44 с.

Методичні вказівки до лабораторного практикуму зі спеціальних курсів «Фізико-хімічні методи в біохімії», «Ензимологія», «Імунологія», «Дослідження обміну білків та амінокислот» призначена для студентів спеціальності «Біологія», спеціалізацій «Біохімія» та «Лабораторна діагностика» містять відомості про поширені фізико-хімічні методи лабораторного аналізу, зокрема електрофорез, хроматографію, ім

Ключові слова:

Биохимия

Переглядів:  81
Індекс: 00436
Биохимия : учебно-методическое пособие / И. В. Никитченко, Т. В. Баранник, Н. И. Буланкина. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 192 с.

Учебно-методическое пособие предназначается для подготовки иностранных студентов биологического и медицинского факультетов к занятиям по лабораторному практикуму и итоговому контролю по нормативным курсам «Биохимия» и «Биологическая химия».

Харьковская областная химическая олимпиада 2011 года. Задачи и решения

Переглядів:  98
Індекс: 00412
Харьковская областная химическая олимпиада 2011 года. Задачи и решения : учебно-методическое пособие / сост. Колосов М. А., Ельцов С. В. , Никитина Н. А. , Чуйко Ю. И.  – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2013. – 72 с.

Пособие содержит задачи ІІІ этапа 48-й Всеукраинской химической олимпиады в Харьковской области и их решения. Предназначено для преподавателей ВУЗов, учителей химии, а также для всех, кто интересуется химией.

Ключові слова:

Ионные равновесия в организованных растворах

Переглядів:  90
Індекс: 00359
Водолазкая Н. А. Ионные равновесия в организованных растворах : методические рекомендации к лабораторным и практическим работам / Н. А. Водолазкая, О. С. Чернышева. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 72 с.

В методических рекомендациях, в соответствии с программой курса «Ионные равновесия в организованных растворах», кратко изложен теоретический материал и даны описания к лабораторным и практическим работам. Рекомендации предназначены для бакалавров, обучающихся по специальности «Химия»; могут быть использованы преподавателями и аспирантами химических факультетов классических университетов.

Біонеорганічна хімія : лабораторний практикум

Переглядів:  114
ISBN: 
978-966-285-193-9
Індекс: 00320
Біонеорганічна хімія : лабораторний практикум : навчальний посібник / О. М. Калугін, В. Г. Панченко, Ю. Є. Колупаєв та ін. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 108 с.

У посібнику коротко викладено основні властивості біометалів, їх біологічні функції та методи виявлення. Розглянуто основні біоліганди та методи моделювання в біонеорганічній хімії.

Страницы