Ядерно-физические методы в материаловедении

Переглядів:  60
ISBN: 
978-966-816-315-9
Індекс: 00140
Ядерно-физические методы в материаловедении : учеб. пособ. / [Н. А. Азаренков, В. Г. Кириченко, В. В. Левенец, И. М. Неклюдов]. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2013. – 300 с.

В пособии изложены основы ядерно-физических методов анализа в материаловедении. Рассмотрены фундаментальные принципы элементного анализа с помощью ядерно-физических методов, регистрации сверхтонких взаимодействий и результаты усовершенствования методики наблюдения ЯФМ.

Чисельні методи в прикладній фізиці

Переглядів:  73
ISBN: 
978-966-623-672-5
Індекс: 00130
Чисельні методи в прикладній фізиці : навч. посіб. / [В. О. Катрич, Д. В. Майборода, С. О. Погарський, С. Л. Просвірнін.] – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 172 с.

У навчальному посібнику розглядаються обчислювальні методи, які достатньо часто використовуються при розв’язанні прикладних задач: методи розв’язання задач лінійної алгебри та нелінійних рівнянь, методи теорії наближень функцій, чисельне диференціювання й інтегрування, пошук екстремумів функцій, розв’язання звичайних диференціальних рівнянь.

Тонкошарова хроматографія : теоретичні основи та практичне використання

Переглядів:  104
ISBN: 
978-966-623-761-6
Індекс: 00129
Куліков А. Ю. Тонкошарова хроматографія : теоретичні основи та практичне використання : навчально-методичний посібник / А. Ю. Куліков. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 260 с.

У посібнику розглянуто питання щодо теоретичних основ тонкошарової хроматографії (ТШХ): варіанти методів ТШХ, особливості рухомої та нерухомої фаз, які використовуються для розділення речовин різної полярності. Розглянуто різні варіанти детектування та особливості загальних і селективних реагентів-проявників, сучасні фізико-хімічні методи детектування; сучасне обладнання для кількісної ТШХ.

Методы и модели обмена информацией в распределенных адаптивных вычислительных сетях с временной параметризацией параллельных процессов

Переглядів:  58
ISBN: 
978-966-623-835-4
Індекс: 00128
Методы и модели обмена информацией в распределенных адаптивных вычислительных сетях с временной параметризацией параллельных процессов : монография / Ю. И. Лосев, С. И. Шматков, К. М. Руккас. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2011.– 204 с.

Монография посвящена изложению результатов обоснования принципов построения, разработки математического аппарата и методов обмена информацией в распределенных вычислительных сетях с временной параметризацией параллельных процессов.

Ключові слова:

Физика и техника сверхвысокочастотного диапазона электромагнитных колебаний

Переглядів:  54
Індекс: 00126
Власов В. В. Физика и техника сверхвысокочастотного диапазона электромагнитных колебаний : учеб. пособие / В. В. Власов. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2011. – 196 с.

Учебное пособие посвящено изложению основных положений физики и техники сверхвысокочастотного диапазона электромагнитных колебаний. В первой части речь идет об особенностях распространения электромагнитных колебаний в направляющих системах, используемых в этом диапазоне, во второй – об устройстве и принципах работы ряда электронно-лучевых вакуумных приборов СВЧ.

Ядерно-физическое металловедение сплавов циркония

Переглядів:  92
ISBN: 
978-966-623-900-9
Індекс: 00123
Кириченко В. Г. Ядерно-физическое металловедение сплавов циркония / В. Г. Кириченко, Н. А. Азаренков. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2012. – 336 с.; 209 ил.

В пособии изложены основы нового раздела физического металловедения циркония – ядерно-физического металловедения сплавов циркония. В качестве ядерно-физического метода исследования сверхтонких взаимодействий применяли ядерный гамма-резонанс (эффект Мессбауэра).

Ключові слова:

Вступ до астрофізики та космогонії

Переглядів:  107
ISBN: 
978-966-623-940-5
Індекс: 00122
Захожай В. А. Вступ до астрофізики та космогонії : навч. посібник / В. А. Захожай. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 208 с. – Іл. 98. Табл. 1. Бібліогр. : 80 назв.

Навчальний посібник містить інформацію про основні положення та проблеми астрофізики і космогонії. Проблеми розглянуті у контексті побудови сучасної астрономічної картини світу. У складі посібника міститься перелік рекомендованих для вивчення літературних джерел та інше. Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів.

Фізичні принципи молекулярної організації і структурної динаміки біополімерів

Переглядів:  39
ISBN: 
978-966-623-906-1
Індекс: 00121
Фізичні принципи молекулярної організації і структурної динаміки біополімерів : монографія / Ю. П. Благой, О. Н. Веселков, С. Н. Волков, та ін.: за ред. В. Я. Малєєва. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 352 с.

У монографії представлено цикл робіт з молекулярної біофізики, присвячений з’ясуванню фізичних принципів молекулярної організації і структурної динаміки біомакромолекул.

Аналітична геометрія

Переглядів:  55
ISBN: 
978-966-623-705-0
Індекс: 00120
Нємченко К. Е. Аналітична геометрія : навчальний посібник / К. Е. Нємченко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 272 с.

Метою посібника є ознайомлення студентів із аналітичною геометрією, а також підготовка до використання основних понять і принципів аналітичної геометрії – поняття векторів і векторних просторів, методу координат, перетворень систем координат, властивостей кривих і поверхонь першого і другого порядку – в подальших фізичних і математичних курсах.

Ключові слова:

Фізика

Переглядів:  69
ISBN: 
978-966-623-870-5
Індекс: 00119
Палєхін В. П. Фізика : підручник / В. П. Палєхін. – 2-ге вид. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 396 с.

Підручник призначений для студентів-екологів. Він складається з чотирьох модулів: 1 – фізичні основи механіки; 2 – молекулярна фізика і термодинаміка; 3 – електрика і магнетизм; 4 – оптика й елементи фізики атома та атомного ядра.

Ключові слова:

Страницы