Фізика конденсованого стану в задачах і вправах

Переглядів:  30
ISBN: 
978-966-285-271-4
Індекс: 00454
Фізика конденсованого стану в задачах і вправах : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Ю. І. Бойко, В. В. Богданов. – Х. : ХНУ імені В. Н.  Каразіна, 2015. – 188 с.

Пропонований посібник є збірником задач із докладними розв’язками з основних розділів сучасної фізики твердого тіла: кристалографії, фізики кристалічної ґратки, фізичних властивостей кристалів: механічних, теплових, електричних, оптичних і магнітних властивостей діелектриків, металів і напівпровідників.

Ключові слова:

Методические рекомендации к выполнению экспериментальных лабораторних работ по молекулярной физике

Переглядів:  44
Індекс: 00448
Методические рекомендации к выполнению экспериментальных лабораторных работ по молекулярной физике / Составители: В. П. Пойда, В. В. Скляр, Э. В. Гапон, О. В. Шеховцов; Т. О. Невгасимова; под общей редакцией В. П. Пойды. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 128 с.

В этом учебно-методическом пособии содержатся методические рекомендации к выполнению лабораторных работ по молекулярной физике, которые предлагаются для выполнения студентам 1-го курса физического факультета, факультета радиофизики, биофизики и компютерных систем и медицинского факультета Харьковского национального университета имени В. Н.

Лабораторний практикум з оптики. Частина третя

Переглядів:  44
Індекс: 00447
Лабораторний практикум з оптики. Частина третя / уклад. В. П. Пойда, В. П. Хижковий. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 92 с.

У цьому навчально-методичному посібнику наведені методичні інструкції для студентів 2-го курсу фізичного факультету та факультету радіофізики, біофізики і комп’ютерних систем Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна щодо порядку виконання експериментальних лабораторних робіт на навчальному фізичному практикумі з оптики кафедри експериментальної фізики.

Medical and Biological Physics. Practicum for students studying the subject in English

Переглядів:  54
Індекс: 00443
Medical and Biological Physics. Practicum for students studying the subject in English / V. M. Trusova, O. A. Ryzhova. – Kharkiv : V. N. Karazin Kharkiv National University, 2016. – 100 p.

The material contained in the practicum presents the basic theoretical framework of medical and biological physics. The examples of problems are included in this handbook. Each chapter contains a short description of the theoretical material and formulas required for problem solutions. Examples of solved problems are present in the end of subsection.

Основи молекулярно-динамічного моделювання біополімерів

Переглядів:  54
Індекс: 00442
Основи молекулярно-динамічного моделювання біополімерів : навчальний посібник / В. М. Трусова, Г. П. Горбенко, М. С. Гірич. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 212 с.

У посібнику викладені теоретичні засади та практичні аспекти методу молекулярної динаміки, розглядаються основні етапи молекулярно-динамічного моделювання білків у розчині та у мембранному оточенні з використанням програмного пакету GROMACS. Посібник призначений для студентів, аспірантів, які вивчають комп’ютерне моделювання в біології та медицині.

Ключові слова:

Основи наукових досліджень

Переглядів:  85
ISBN: 
978-966-285-243-1
Індекс: 00429
Основи наукових досліджень : навчальний посібник для студентів фізичних спеціальностей / А. В. Дегтярьов, М. Г. Кокодій, В. О. Маслов. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 80 с.

У навчальному посібнику викладено загальні відомості про науково-дослідну роботу у вищих навчальних закладах, питання пошуку та обробки науково-технічної інформації, методологія теоретичних та експериментальних досліджень, методи обробки результатів досліджень, правила оформлення та використання результатів досліджень.

Методичні рекомендації щодо локалізації контенту веб-ресурсів вищих навчальних закладів

Переглядів:  51
Індекс: 00420
Методичні рекомендації щодо локалізації контенту веб-ресурсів вищих навчальних закладів / Т. К. Варенко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 48 с.

Ці методичні рекомендації являють собою практичні рекомендації щодо локалізації контенту веб-ресурсів вищих навчальних закладів України, зокрема Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, англійською мовою з урахуванням поняттєвого апарату, термінологічної бази та стилістичних особливостей англомовного академічного дискурсу.

Ключові слова:

Проходження іонізуючих випромінювань крізь речовину

Переглядів:  36
ISBN: 
978-966-623-821-7
Індекс: 00418
Шматко С. С. Проходження іонізуючих випромінювань крізь речовину : навчальний посібник / С. С. Шматко, І. О. Гірка, В. М. Карташов. – Х. : ХНУ імені Н. В. Каразіна, 2013. – 132 с.

Навчальний посібник адресовано студентам університетів України спеціальності «Експериментальна ядерна фізика і фізика плазми». Розглянуто електромагнітні процеси взаємодії заряджених частинок і рентгенівського та гамма-випромінювань із аморфною речовиною. Наведено низку задач із розв’язанням за матеріалами посібника.

Спектроскопия твердого тела

Переглядів:  68
ISBN: 
978-966-623-760-9
Індекс: 00413
Спектроскопия твердого тела: учебное пособие для студентов старших курсов, аспирантов и научных работников / В. К. Милославский, Л. А. Агеев. – Х.: ХНУ імені В. Н.  Каразина, 2013. – 276 с.

В учебном пособии изложены основные положения теории оптических спектров твердых тел и экспериментальные методы их исследования. Показаны трудности в анализе спектров поглощения кристаллов и их преодоление. Для классификации спектров и правил отбора при оптических переходах привлечена теория групп и их неприводимых представлений.

Функціональні матеріали і покриття

Переглядів:  71
ISBN: 
978-966-623-967-2
Індекс: 00409
Функціональні матеріали і покриття : навчальний посібник / [М. О. Азарєнков, В. М. Береснєв, С. В. Литовченко та ін.]. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 208 с.

У навчальному посібнику викладені методи одержання і властивості функціональних матеріалів і покриттів. Наводяться методи дослідження властивостей матеріалів. Посібник відповідає однойменному спеціальному курсу, який читається на кафедрі матеріалів реакторобудування та фізичних технологій фізико-технічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Страницы