Дифракция волн на периодических многослойных структурах

Переглядів:  33
ISBN: 
978-966-285-322-2
Індекс: 00562
Дифракция волн на периодических многослойных структурах / Л. Н. Литвиненко, С. Л. Просвирнин, С. А. Погарский, М. Е. Калиберда. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2017. – 268 с.

В монографии предложен новый подход к построению теории взаимодействия (рассеяния и распространения) электромагнитных волн с периодическими последовательностями экранов (препятствий).

Постановка експерименту та обробка результатів

Переглядів:  33
ISBN: 
978-966-285-379-7
Індекс: 00546
Постановка експерименту та обробка результатів : навчальний посібник для студентів фізичних спеціальностей вищих навчальних закладів / А. В. Дегтярьов, М. Г. Кокодій, В. О. Маслов, В. О. Тіманюк – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 176 с.

У навчальному посібнику викладено загальні відомості про постановку фізичного експерименту, оформлення звіту про результати вимірювань, методи оцінки похибок вимірювань. Наведено описи лабораторних робіт з розділів загальної фізики – механіки, електромагнетизму, оптики. Посібник спрямовано на вироблення навичок проведення самостійних наукових досліджень у галузі фізики.

Основні поняття і вузли сучасної радіоелектроніки

Переглядів:  27
ISBN: 
978-966-285-283-7
Індекс: 00544
Основні поняття і вузли сучасної радіоелектроніки : навчальний посібник з радіоелектроніки для студентів фізичних спеціальностей / О. М. Думін, А. Ф. Ляховський, В. І. Чеботарьов та ін. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 112 с.

У посібнику стисло наведено основи теорії лінійних кіл з постійними параметрами, гармонічних коливань у лінійних колах, підсилювальних кіл і генераторів.

Фізична хімія: задачі та вправи

Переглядів:  28
ISBN: 
978-966-285-338-4
Індекс: 00537
Фізична хімія: задачі та вправи : навчальний посібник / В. І. Рубцов. – 2-ге вид., випр. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 416 с.

Навчальний посібник містить задачі з фізичної хімії відповідно до програми вищих навчальних закладів хімічного профілю і охоплює розділи курсу фізичної хімії: хімічну термодинаміку, молекулярні розчини, гетерогенні та хімічні рівноваги, розчини електролітів, електрохімію та хімічну кінетику.

Ключові слова:

Астрофизика

Переглядів:  20
ISBN: 
978-966-285-315-5
Індекс: 00532
Астрофизика: учебник / Ю. В. Александров, В. Г. Шевченко. – Х.: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2016. – 252 с.

В учебнике рассмотрены основы ведущего сейчас раздела астрономии – астрофизики. Приведены необходимые сведения из общей астрономии, рассмотрены методы и средства теоретической и практической астрофизики, основы физики звезд и планетных систем, физики Галактики и Метагалактики, основы космологии и проблемы жизни во Вселенной.

Нелинейная радиофизика

Переглядів:  24
ISBN: 
978-966-285-255-4
Індекс: 00531
Нелинейная радиофизика : учебник / Л. Ф. Черногор. – 3-е изд., доп. и испр. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2016. – 208 с.

Изложены общие вопросы нелинейной электродинамики: исходные уравнения, методы их решения, самовоздействие и взаимодействие волн, теория ударных волн и солитонов, неустойчивости. Приведены многочисленные примеры нелинейных явлений из электродинамики, квантовой и космической радиофизики, физики плазмы и т. д. Обсуждаются вопросы детерминированного хаоса и самоорганизации.

Теоретична електродинаміка

Переглядів:  61
ISBN: 
978-966-285-253-0
Індекс: 00526
Теоретична електродинаміка : підручник / [О. В. Багацька, О. Ю. Бутрим, М. М. Колчигін та ін.] – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 414 с.

Пропонований підручник містить матеріали лекційного курсу «Електродинаміка», який читається на радіофізичному факультеті Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна понад тридцять років.

Формирование и селекция поперечных мод в лазерных резонаторах

Переглядів:  143
ISBN: 
978-966-285-374-2
Індекс: 00518
Формирование и селекция поперечных мод в лазерных резонаторах : монография / А. В. Дегтярёв, В. А. Маслов, В. А. Свич, А. Н. Топков. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2017. – 212 с.

В монографии обобщены результаты исследований по разработке и реализации методов формирования волновых пучков заданного профиля в открытых и волноводных резонаторах газовых лазеров инфракрасного и субмиллиметрового диапазонов. Описаны методы, позволяющие осуществлять угловую селекцию мод при перестройке лазерных резонаторов, содержащих открытые и волноводные участки.

Механіка і молекулярна фізика

Переглядів:  34
ISBN: 
978-966-285-225-7
Індекс: 00514
Механіка і молекулярна фізика : навчальний посібник / А. В. Попов, Р. В. Вовк. – 2-ге вид. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 172 с.

У навчальному посібнику викладено розділи загального курсу фізики («Фізичні основи механіки», «Коливання і хвилі», «Молекулярна фізика і термодинаміка») відповідно до навчальних програм для нефізичних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Нелінійна радіофізика

Переглядів:  29
ISBN: 
978-966-285-228-8
Індекс: 00502
Нелінійна радіофізика : підручник / Л. Ф. Чорногор. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 204 с.

Викладено загальні питання нелінійної електродинаміки: вихідні рівняння, методи їх розв’язання, самовплив та взаємодія хвиль, теорія ударних хвиль і солітонів, нестійкості. Наведені численні приклади нелінійних явищ з електродинаміки, квантової та космічної радіофізики, фізики плазми тощо. Обговорюються питання детермінованого хаосу та самоорганізації.

Страницы