Генрих Вильгельмович Ейгер : Аспекты теории перевода и избранные поэтические переводы. К 90-летию со дня рождения доктора филологических наук профессора Генриха Вильгельмовича Ейгера

Переглядів:  63
ISBN: 
978-966-285-092-5
Індекс: 00205
Генрих Вильгельмович Ейгер : Аспекты теории перевода и избранные поэтические переводы. К 90-летию со дня рождения доктора филологических наук, профессора Генриха Вильгельмовича Ейгера : монография / сост., общ. ред. Л. С. Пихтовникова. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2014. – 244 с.

Юбилейная монография, посвященная 90-летию со дня рождения доктора филологических наук, профессора Генриха Вильгельмовича Ейгера, содержит его труды разных лет, относящиеся к теории и практике перевода, в которых рассмотрены психолингвистический, когнитивный, коммуникативный, процессуальный и дидактический аспекты перевода, а также его методологические основы.

Історія зарубіжної літератури ХХ століття

Переглядів:  64
Індекс: 00201
Ващенко Ю. А. Історія зарубіжної літератури ХХ століття : навчальний посібник [для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей «Журналістика», «Українська мова і література», «Мова і література (латинська)», «Мова і література (російська)»] / Ю. А. Ващенко, Г. С. Стовба. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 152 с.

У навчальному посібнику подано матеріали щодо специфіки історико-літературної доби ХХ ст., типології літературно-художніх напрямів і художніх методів (модернізм, постмодернізм), які співвіднесено з творчістю найвидатніших письменників ХХ століття. Розглянуто проблемно-тематичні, жанрові та поетикальні особливості літературних творів означеного періоду.

International Law for students of economics

Переглядів:  51
ISBN: 
978-966-285-032-1
Індекс: 00187
Касьянова В. Г. International Law for students of economics : навчальний посібник / В. Г. Касьянова; ред. І. С. Шевченко. – X. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 204 с.

Навчальний посібник є складовою частиною курсу «Ділова англійська мова» для студентів старших курсів спеціальностей «Міжнародне право», «Міжнародні відносини», «Міжнародна економіка». Посібник також може бути використано у навчальному процесі студентами інших економічних спеціальностей.

Основи професійної майстерності перекладача

Переглядів:  97
Індекс: 00173
Ольховська А. С. Основи професійної майстерності перекладача : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю «Переклад» (англійська мова) / А. С. Ольховська. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 132 с.

Навчальний посібник пропонує теоретичні засади та практичні рекомендації з формування особистісної складової перекладацької компетентності, компоненти якої утворюють невід’ємну складову професійної майстерності майбутніх перекладачів та виступають одним із чинників успішного працевлаштування за фахом.

Ключові слова:

Українська література. Завдання для навчальних і контрольних робіт (5-8 кл.)

Переглядів:  55
Індекс: 00168
Телехова О. П. Українська література. Завдання для навчальних і контрольних робіт (5–8 кл.). Посібник для студентів і вчителів-філологів / О. П. Телехова, О. В. Тесленко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 72 с.

У посібнику пропонуються завдання для навчальних, контрольних робіт і тематичного оцінювання знань і вмінь учнів з української літератури, розмежовані за чотирма рівнями і узгоджені з 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів. Для студентів філологічного факультету і вчителів-словесників.

Українська мова. Завдання для комплексних контрольных робіт (5–9 кл.)

Переглядів:  85
Індекс: 00162
Телехова О. П., Тесленко О. Українська мова. Завдання для комплексних контрольных робіт (5–9 кл.) : посібник для вчителів / О. П. Телехова, О. В. Тесленко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 128 с.

У посібнику пропонуються вправи і завдання з української мови для 5–9 класів, розмежовані за чотирма рівнями і розраховані на 12-бальну систему оцінювання знань і вмінь учнів. Для вчителів-словесників, студентів філологічного факультету.

Українська література. Завдання для навчальних і контрольних робіт (9–11 кл.)

Переглядів:  47
Індекс: 00159
Телехова О. П. Українська література. Завдання для навчальних і контрольних робіт (9–11 кл.). Посібник для студентів і вчителів-філологів / О. П. Телехова, О. В. Тесленко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 64 с.

У посібнику пропонуються завдання для навчальних, контрольних робіт і тематичного оцінювання знань і вмінь учнів з української літератури, розмежовані за чотирма рівнями і узгоджені з 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів. Для студентів філологічного факультету і вчителів-словесників.

Історія зарубіжної літератури кінця ХІХ – початку ХХ століття

Переглядів:  59
Індекс: 00156
Ващенко Ю. А. Історія зарубіжної літератури кінця ХІХ – початку ХХ століття : навчальний посібник для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей «Журналістика», «Українська мова і література», «Мова і література (латинська)», «Мова і література (російська)» / Ю. А. Ващенко, І. Р. Мурадова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 188 с.

У навчальному посібнику подано матеріали щодо специфіки історико-літературної доби кінця ХХ – початку ХХ ст., типології літературно-художніх напрямків і художніх методів (натуралізм, імпресіонізм, символізм, естетизм, неоромантизм), які співвіднесено з творчістю найвидатніших письменників межі століть.

Велика Британія. США. Україна

Переглядів:  60
Індекс: 00107
Велика Британія. США. Україна : навчальний посібник / укл. : Скрипнік І. Ю., Фещенко О. В.  – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 132 с.

Навчальний посібник призначений для занять з аспекту «Усна практика» на третьому курсі факультету іноземних мов. Посібник відповідає основним цілям навчання англійської мови на даному етапі та націлений на розширення словникового запасу й розвиток навичок мовлення у студентів. Може бути використаний як для аудиторної, так і самостійної роботи.

You and Your Life (the world around you)

Переглядів:  42
ISBN: 
978-966-623-941-2
Індекс: 00106
You and Your Life (the world around you) : навчальний посібник з усної практики для студентів 5 курсу заочної форми навчання (друга освіта) факультету іноземних мов : в 3 ч. Ч. 2 / І. О. Свердлова, А. С. Птушка. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 164 с.

Навчальний посібник розрахований на студентів денної та заочної форми навчання факультетів іноземних мов і є подальшим кроком на шляху до створення навчальних матеріалів для студентів вищих навчальних закладів у зв’язку з інтеграцією української освіти у загальноєвропейську.

Ключові слова:

Страницы