Лексико-грамматический перевод на китайский язык. Сборник упражнений : в 2 ч. Часть 1

Переглядів:  122
ISBN: 
978-966-285-121-2
Індекс: 00252
Кошелева И. В. Лексико-грамматический перевод на китайский язык. Сборник упражнений : в 2 ч. Ч. 1 / И. В. Кошелева, Ма Ган. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2014. – 120 с.

Сборник (часть 1) предназначен для студентов старших курсов, изучающих китайский язык.

Синтаксис современного русского языка. Словосочетание. Простое предложение

Переглядів:  107
Індекс: 00249
Чернцова Е. В., Фильчук Т. Ф. Синтаксис современного русского языка. Словосочетание. Простое предложение : учебное пособие для студентов специальности «Язык и литература (русский)» всех форм обучения / Е. В. Чернцова, Т. Ф. Фильчук. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2014. – 128 с.

В учебном пособии содержится теоретический материал к курсу «Синтаксис современного русского языка. Словосочетание. Простое предложение» (в 6-ти темах), список литературы к каждой теме, задания для самостоятельной работы студентов и контрольные вопросы.

Ключові слова:

Синхронний переклад у суспільно-політичній сфері

Переглядів:  88
Індекс: 00238
Ольховська А. С. Синхронний переклад у суспільно-політичній сфері : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю «Переклад» (англійська мова) / А. С. Ольховська. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 156 с.

Навчальний посібник призначено для розвитку навичок та вмінь двостороннього (з англійської мови, українською та навпаки) синхронного перекладу у суспільно-політичній сфері та для засвоєння теоретичних знань, основна увага приділяється особистісній складовій діяльності перекладача-синхроніста.

You and Your Life. Людина та світ довкола

Переглядів:  56
ISBN: 
978-966-623-781-4
Індекс: 00236
Свердлова І. О., Птушка А. С. You and Your Life. Людина та світ довкола. Ч. 1. : навч. посіб. / І. О. Свердлова, А. С. Птушка. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 152 с.

Посібник розрахований на студентів факультетів іноземних мов денної та заочної форм навчання і є подальшим кроком на шляху створення навчальних матеріалів для вищої школи у зв’язку з інтеграцією української освіти у загальноєвропейську.

Ключові слова:

Генрих Вильгельмович Ейгер : Аспекты теории перевода и избранные поэтические переводы. К 90-летию со дня рождения доктора филологических наук профессора Генриха Вильгельмовича Ейгера

Переглядів:  69
ISBN: 
978-966-285-092-5
Індекс: 00205
Генрих Вильгельмович Ейгер : Аспекты теории перевода и избранные поэтические переводы. К 90-летию со дня рождения доктора филологических наук, профессора Генриха Вильгельмовича Ейгера : монография / сост., общ. ред. Л. С. Пихтовникова. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2014. – 244 с.

Юбилейная монография, посвященная 90-летию со дня рождения доктора филологических наук, профессора Генриха Вильгельмовича Ейгера, содержит его труды разных лет, относящиеся к теории и практике перевода, в которых рассмотрены психолингвистический, когнитивный, коммуникативный, процессуальный и дидактический аспекты перевода, а также его методологические основы.

Історія зарубіжної літератури ХХ століття

Переглядів:  71
Індекс: 00201
Ващенко Ю. А. Історія зарубіжної літератури ХХ століття : навчальний посібник [для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей «Журналістика», «Українська мова і література», «Мова і література (латинська)», «Мова і література (російська)»] / Ю. А. Ващенко, Г. С. Стовба. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 152 с.

У навчальному посібнику подано матеріали щодо специфіки історико-літературної доби ХХ ст., типології літературно-художніх напрямів і художніх методів (модернізм, постмодернізм), які співвіднесено з творчістю найвидатніших письменників ХХ століття. Розглянуто проблемно-тематичні, жанрові та поетикальні особливості літературних творів означеного періоду.

International Law for students of economics

Переглядів:  58
ISBN: 
978-966-285-032-1
Індекс: 00187
Касьянова В. Г. International Law for students of economics : навчальний посібник / В. Г. Касьянова; ред. І. С. Шевченко. – X. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 204 с.

Навчальний посібник є складовою частиною курсу «Ділова англійська мова» для студентів старших курсів спеціальностей «Міжнародне право», «Міжнародні відносини», «Міжнародна економіка». Посібник також може бути використано у навчальному процесі студентами інших економічних спеціальностей.

Основи професійної майстерності перекладача

Переглядів:  104
Індекс: 00173
Ольховська А. С. Основи професійної майстерності перекладача : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю «Переклад» (англійська мова) / А. С. Ольховська. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 132 с.

Навчальний посібник пропонує теоретичні засади та практичні рекомендації з формування особистісної складової перекладацької компетентності, компоненти якої утворюють невід’ємну складову професійної майстерності майбутніх перекладачів та виступають одним із чинників успішного працевлаштування за фахом.

Ключові слова:

Українська література. Завдання для навчальних і контрольних робіт (5-8 кл.)

Переглядів:  60
Індекс: 00168
Телехова О. П. Українська література. Завдання для навчальних і контрольних робіт (5–8 кл.). Посібник для студентів і вчителів-філологів / О. П. Телехова, О. В. Тесленко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 72 с.

У посібнику пропонуються завдання для навчальних, контрольних робіт і тематичного оцінювання знань і вмінь учнів з української літератури, розмежовані за чотирма рівнями і узгоджені з 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів. Для студентів філологічного факультету і вчителів-словесників.

Українська мова. Завдання для комплексних контрольных робіт (5–9 кл.)

Переглядів:  90
Індекс: 00162
Телехова О. П., Тесленко О. Українська мова. Завдання для комплексних контрольных робіт (5–9 кл.) : посібник для вчителів / О. П. Телехова, О. В. Тесленко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 128 с.

У посібнику пропонуються вправи і завдання з української мови для 5–9 класів, розмежовані за чотирма рівнями і розраховані на 12-бальну систему оцінювання знань і вмінь учнів. Для вчителів-словесників, студентів філологічного факультету.

Страницы