Modality in patterns

Переглядів:  146
ISBN: 
978-966-235-203-5
Індекс: 00365
Modality in patterns : навчальний посібник із граматики / І. О. Свердлова, М. В. Рябих, І. Ю. Скрипнік та ін. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. – 168 с.

Навчальний посібник призначено для формування граматичних навичок з теми «Модальність» у студентів середніх та старших курсів факультетів іноземних мов. Посібник створено відповідно до програм навчання.

Ключові слова:

Експериментальні методи в психолінгвістиці

Переглядів:  137
Індекс: 00360
Експериментальні методи в психолінгвістиці : методичні вказівки до наукового семінару «Основи психолінгвістики» для студентів IV курсу денної форми навчання спеціальності «Прикладна лінгвістика» / укл. Н. М. Галунова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 28 с.

Важливе місце в системі підготовки студентів спеціальності «Прикладна лінгвістика» займає навчання в наукових семінарах, одним із яких є семінар «Основи психолінгвістики», який передбачає поглиблене вивчення окремих мовознавчих питань і проведення психолінгвістичних експериментів.

Метафора и метаметафора в немецкоязычном художественном дискурсе : когнитивный и прагмастилистический аспекты

Переглядів:  94
ISBN: 
978‐966‐285‐215‐8
Індекс: 00337
Метафора и метаметафора в немецкоязычном художественном дискурсе : когнитивный и прагмастилистический аспекты : монография / Л. С. Пихтовникова, С. Н. Коринь. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 200 с.

Монография посвящена исследованию метафоры и метаметафоры в немецкоязычном художественном дискурсе в когнитивном, прагмастилистическом и синергетическом аспектах. Показана роль метаметафоры как иерархического образования в обогащении смыслами концептов, художественных образов, в построении пространственно‐временных структур художественного дискурса.

Синергетика в филологических исследованиях

Переглядів:  141
ISBN: 
978-966-285-202-8
Індекс: 00331
Синергетика в филологических исследованиях : монография / Т. И. Домброван, С. М. Еникеева, Л. С. Пихтовникова, А. Н. Приходько, Е. А. Семенец, В. И. Силантьева, Е. Г. Фоменко, С. Н. Коринь, О. Н. Гончарук, И. М. Яремчук, А. Н. Судья, Н. Н. Пильгуй, Е. В. Богатырева, В. П. Чередниченко, М. В. Залужная, О. А. Анастасьева; под общ. ред. проф. Л. С. Пихтовниковой. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 340 с.

В коллективной монографии представлены основные направления синергетических исследований в филологии, заложенные украинскими лингвистами и литературоведами. Базовые понятия синергетики использованы для выявления механизмов самоорганизации в языковой системе и дискурсе, в проявлении идиостиля авторов литературных произведений.

Ключові слова:

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Переглядів:  73
Індекс: 00326
Українська мова (за професійним спрямуванням) : тестові завдання для студентів негуманітарних факультетів / уклад. Т. О. Валійова, С. М. Валійова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 20 с.

Тестові завдання підібрані відповідно до програми курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» і призначені для студентів 1 та 2 курсів негуманітарних факультетів. Вправи дають змогу закріпити опрацьований на практичних заняттях матеріал з правопису української мови, а також організувати самостійну роботу студентів.

Українська діалектологія

Переглядів:  62
Індекс: 00324
Українська діалектологія : збірник завдань / Р. Л. Сердега, О. В. Ляхова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 48 с.

У посібнику відповідно до чинної програми з української діалектології для філологічних факультетів вищих навчальних закладів подано завдання до значної частини розділів курсу. Запропоновані завдання спрямовано на формування в студентів навичок і вмінь спостерігати, аналізувати й класифікувати говіркові явища різних рівнів мови.

Готуємось до кандидатського іспиту з іноземної мови (методичні вказівки з французької мови для молодих науковців)

Переглядів:  73
Індекс: 00307
Готуємось до кандидатського іспиту з іноземної мови (методичні вказівки з французької мови для молодих науковців) : навчально-методичний посібник / уклад. В. Ф. Нестеренко, З. Г. Огнівенко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 124 с.

Програма призначена для аспірантів та здобувачів вченого ступеня кандидата наук, її упорядковано згідно з вимогами Міністерства освіти і науки України, ВАК України. У програмі визначено мету і завдання курсу з іноземної мови для підготовки аспірантів і здобувачів до складання кандидатського іспиту.

English for Psychologists

Переглядів:  88
Індекс: 00264
Черниш Т. В. English for Psychologists : навчальний посібник з англійської мови для студентів першого курсу денної та заочної форми навчання факультету психології / Т. В. Черниш, І. Ю. Скрипнік. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 212 с.

Навчальний посібник призначено для забезпечення підготовки студентів першого курсу факультету психології до самостійного читання, розуміння й перекладу оригінальної літератури, а також для активізації граматичних навичок та формування навичок усного мовлення.

Англійські вербіди в контексті

Переглядів:  101
ISBN: 
978-966-285-143-4
Індекс: 00262
Свердлова І. О. Англійські вербіди в контексті : навчальний посібник / І. О. Свердлова, І. Ю. Скрипнік. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 120 с.

Навчальний посібник призначено для формування граматичних навичок за темою «Вербіди» у студентів старших курсів факультету іноземних мов. Посібник створено відповідно до програм навчання з урахуванням новітніх досягнень у галузі педагогічної граматики і особистісно-орієнтованого інтелектуально-розвивального навчання.

Лексико-грамматический перевод на китайский язык. Сборник упражнений : в 2 ч. Часть 2

Переглядів:  88
ISBN: 
978-966-285-122-9
Індекс: 00253
Кошелева И. В. Лексико-грамматический перевод на китайский язык. Сборник упражнений : в 2 ч. Ч. 2. / И. В. Кошелева, Ма Ган. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2014. – 117 с.

Сборник (часть 2) предназначен для преподавателей китайского языка высших учебных заведений.

Страницы