Українська мова (за професійним спрямуванням)

Переглядів:  64
Індекс: 00326
Українська мова (за професійним спрямуванням) : тестові завдання для студентів негуманітарних факультетів / уклад. Т. О. Валійова, С. М. Валійова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 20 с.

Тестові завдання підібрані відповідно до програми курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» і призначені для студентів 1 та 2 курсів негуманітарних факультетів. Вправи дають змогу закріпити опрацьований на практичних заняттях матеріал з правопису української мови, а також організувати самостійну роботу студентів.

Українська діалектологія

Переглядів:  57
Індекс: 00324
Українська діалектологія : збірник завдань / Р. Л. Сердега, О. В. Ляхова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 48 с.

У посібнику відповідно до чинної програми з української діалектології для філологічних факультетів вищих навчальних закладів подано завдання до значної частини розділів курсу. Запропоновані завдання спрямовано на формування в студентів навичок і вмінь спостерігати, аналізувати й класифікувати говіркові явища різних рівнів мови.

Готуємось до кандидатського іспиту з іноземної мови (методичні вказівки з французької мови для молодих науковців)

Переглядів:  65
Індекс: 00307
Готуємось до кандидатського іспиту з іноземної мови (методичні вказівки з французької мови для молодих науковців) : навчально-методичний посібник / уклад. В. Ф. Нестеренко, З. Г. Огнівенко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 124 с.

Програма призначена для аспірантів та здобувачів вченого ступеня кандидата наук, її упорядковано згідно з вимогами Міністерства освіти і науки України, ВАК України. У програмі визначено мету і завдання курсу з іноземної мови для підготовки аспірантів і здобувачів до складання кандидатського іспиту.

English for Psychologists

Переглядів:  79
Індекс: 00264
Черниш Т. В. English for Psychologists : навчальний посібник з англійської мови для студентів першого курсу денної та заочної форми навчання факультету психології / Т. В. Черниш, І. Ю. Скрипнік. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 212 с.

Навчальний посібник призначено для забезпечення підготовки студентів першого курсу факультету психології до самостійного читання, розуміння й перекладу оригінальної літератури, а також для активізації граматичних навичок та формування навичок усного мовлення.

Англійські вербіди в контексті

Переглядів:  96
ISBN: 
978-966-285-143-4
Індекс: 00262
Свердлова І. О. Англійські вербіди в контексті : навчальний посібник / І. О. Свердлова, І. Ю. Скрипнік. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 120 с.

Навчальний посібник призначено для формування граматичних навичок за темою «Вербіди» у студентів старших курсів факультету іноземних мов. Посібник створено відповідно до програм навчання з урахуванням новітніх досягнень у галузі педагогічної граматики і особистісно-орієнтованого інтелектуально-розвивального навчання.

Лексико-грамматический перевод на китайский язык. Сборник упражнений : в 2 ч. Часть 2

Переглядів:  84
ISBN: 
978-966-285-122-9
Індекс: 00253
Кошелева И. В. Лексико-грамматический перевод на китайский язык. Сборник упражнений : в 2 ч. Ч. 2. / И. В. Кошелева, Ма Ган. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2014. – 117 с.

Сборник (часть 2) предназначен для преподавателей китайского языка высших учебных заведений.

Лексико-грамматический перевод на китайский язык. Сборник упражнений : в 2 ч. Часть 1

Переглядів:  118
ISBN: 
978-966-285-121-2
Індекс: 00252
Кошелева И. В. Лексико-грамматический перевод на китайский язык. Сборник упражнений : в 2 ч. Ч. 1 / И. В. Кошелева, Ма Ган. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2014. – 120 с.

Сборник (часть 1) предназначен для студентов старших курсов, изучающих китайский язык.

Синтаксис современного русского языка. Словосочетание. Простое предложение

Переглядів:  101
Індекс: 00249
Чернцова Е. В., Фильчук Т. Ф. Синтаксис современного русского языка. Словосочетание. Простое предложение : учебное пособие для студентов специальности «Язык и литература (русский)» всех форм обучения / Е. В. Чернцова, Т. Ф. Фильчук. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2014. – 128 с.

В учебном пособии содержится теоретический материал к курсу «Синтаксис современного русского языка. Словосочетание. Простое предложение» (в 6-ти темах), список литературы к каждой теме, задания для самостоятельной работы студентов и контрольные вопросы.

Ключові слова:

Синхронний переклад у суспільно-політичній сфері

Переглядів:  72
Індекс: 00238
Ольховська А. С. Синхронний переклад у суспільно-політичній сфері : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю «Переклад» (англійська мова) / А. С. Ольховська. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 156 с.

Навчальний посібник призначено для розвитку навичок та вмінь двостороннього (з англійської мови, українською та навпаки) синхронного перекладу у суспільно-політичній сфері та для засвоєння теоретичних знань, основна увага приділяється особистісній складовій діяльності перекладача-синхроніста.

You and Your Life. Людина та світ довкола

Переглядів:  51
ISBN: 
978-966-623-781-4
Індекс: 00236
Свердлова І. О., Птушка А. С. You and Your Life. Людина та світ довкола. Ч. 1. : навч. посіб. / І. О. Свердлова, А. С. Птушка. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 152 с.

Посібник розрахований на студентів факультетів іноземних мов денної та заочної форм навчання і є подальшим кроком на шляху створення навчальних матеріалів для вищої школи у зв’язку з інтеграцією української освіти у загальноєвропейську.

Ключові слова:

Страницы