Самостійні роботи та контрольні завдання з орфографії

Переглядів:  49
Індекс: 00401
Самостійні роботи та контрольні завдання з орфографії : навчально-методичний посібник для студентів I курсу філологічного факультету (спеціальність – українська мова і література) денної та заочної форм навчання / К. В. Коротич. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 48 с.

Навчально-методична розробка містить завдання підсумкової контрольної роботи й 6 самостійних робіт із найскладніших тем української орфографії. Видання призначене для студентів-філологів денної та заочної форм навчання.

Традиція та конвенція у книговиданні

Переглядів:  58
Індекс: 00397
Традиція та конвенція у книговиданні : навчально-методичний комплекс для студентів філологічного факультету, спеціальність «Мова та література (російська)», спеціалізація «Видавнича справа та редагування» / Л. О. Скубачевська. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 40 с.

Навчально-методичний комплекс містить загальну схему та план-програму лекційних занять спецкурсу і рекомендований список літератури, інтернет-ресурсів, теми рефератів та контрольне завдання. Для студентів 5 курсу спеціальності «Мова та література (російська)» (спеціалізація «Видавнича справа та редагування») філологічного факультету денної форми навчання.

English for Law Students

Переглядів:  132
Індекс: 00379
English for Law Students : навчальний посібник / О. І. Скриль, І. М. Авдєєнко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 128 с.

Ці навчальні матеріали призначено для студентів-юристів І курсу університету. У посібнику подано тексти та завдання з юриспруденції, які допомагають розвивати комунікативні навички. Матеріал організовано відповідно до вимог навчальної програми юридичного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна.

Ключові слова:

Корректура: теоретические аспекты и практические задания

Переглядів:  106
Індекс: 00373
Корректура: теоретические аспекты и практические задания: учебно- методическое пособие для студентов специальности «Язык и литература (русский)» всех форм обучения / сост. С. Л. Попов. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 30 с.

В пособии представлены теоретические аспекты корректуры: краткая ее история, важные для осуществления корректуры когнитивные составляющие (память, внимание, восприятие), особенности корректорской вычитки, виды корректорских ошибок, профессиональные обязанности корректора, корректурные знаки.

Чинники успішного працевлаштування : навчально-методичний посібник для студентів зі спеціальності «Журналістика»

Переглядів:  72
Індекс: 00372
Чинники успішного працевлаштування : навчально-методичний посібник для студентів зі спеціальності «Журналістика» / Н. В. Нечаєва. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 20 с.

Посібник розкриває теоретико-практичні положення, присвячені правовим аспектам трудового забезпечення випускників вишів роботою, аналізу ринку праці, методикам пошуку роботи і визначення персональної професійної компетентності, правилам оформлення базових аплікаційних документів, ведення ділового спілкування та ін.

Історія української журналістики

Переглядів:  49
Індекс: 00371
Історія української журналістики : навчально-методичний посібник для студентів зі спеціальності «Журналістика» / Н. В. Нечаєва. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 48 с.

У посібнику викладено історію становлення журналістики на українських землях, показано суспільно-політичну місію преси в розвитку національної свідомості, розкрито типологічні, проблемно-тематичні, жанрово-стилістичні, правові аспекти зародження української журналістики, роль окремих персоналій і часописів у видавничому процесі.

Modality in patterns

Переглядів:  135
ISBN: 
978-966-235-203-5
Індекс: 00365
Modality in patterns : навчальний посібник із граматики / І. О. Свердлова, М. В. Рябих, І. Ю. Скрипнік та ін. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. – 168 с.

Навчальний посібник призначено для формування граматичних навичок з теми «Модальність» у студентів середніх та старших курсів факультетів іноземних мов. Посібник створено відповідно до програм навчання.

Ключові слова:

Експериментальні методи в психолінгвістиці

Переглядів:  118
Індекс: 00360
Експериментальні методи в психолінгвістиці : методичні вказівки до наукового семінару «Основи психолінгвістики» для студентів IV курсу денної форми навчання спеціальності «Прикладна лінгвістика» / укл. Н. М. Галунова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 28 с.

Важливе місце в системі підготовки студентів спеціальності «Прикладна лінгвістика» займає навчання в наукових семінарах, одним із яких є семінар «Основи психолінгвістики», який передбачає поглиблене вивчення окремих мовознавчих питань і проведення психолінгвістичних експериментів.

Метафора и метаметафора в немецкоязычном художественном дискурсе : когнитивный и прагмастилистический аспекты

Переглядів:  90
ISBN: 
978‐966‐285‐215‐8
Індекс: 00337
Метафора и метаметафора в немецкоязычном художественном дискурсе : когнитивный и прагмастилистический аспекты : монография / Л. С. Пихтовникова, С. Н. Коринь. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 200 с.

Монография посвящена исследованию метафоры и метаметафоры в немецкоязычном художественном дискурсе в когнитивном, прагмастилистическом и синергетическом аспектах. Показана роль метаметафоры как иерархического образования в обогащении смыслами концептов, художественных образов, в построении пространственно‐временных структур художественного дискурса.

Синергетика в филологических исследованиях

Переглядів:  132
ISBN: 
978-966-285-202-8
Індекс: 00331
Синергетика в филологических исследованиях : монография / Т. И. Домброван, С. М. Еникеева, Л. С. Пихтовникова, А. Н. Приходько, Е. А. Семенец, В. И. Силантьева, Е. Г. Фоменко, С. Н. Коринь, О. Н. Гончарук, И. М. Яремчук, А. Н. Судья, Н. Н. Пильгуй, Е. В. Богатырева, В. П. Чередниченко, М. В. Залужная, О. А. Анастасьева; под общ. ред. проф. Л. С. Пихтовниковой. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 340 с.

В коллективной монографии представлены основные направления синергетических исследований в филологии, заложенные украинскими лингвистами и литературоведами. Базовые понятия синергетики использованы для выявления механизмов самоорганизации в языковой системе и дискурсе, в проявлении идиостиля авторов литературных произведений.

Ключові слова:

Страницы