Немецкоязычные публицистические тексты социально‐ критического направления: прагмастилистический и когнитивный аспекты

Переглядів:  184
ISBN: 
978‐966‐285‐285‐1
Індекс: 00421
Немецкоязычные публицистические тексты социально‐критического направления : прагмастилистический и когнитивный аспекты : монография / Л. С. Пихтовникова, О. Я. Мастерова, Е. П. Кабусь. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2016. – 164 с.

В монографии исследованы в прагмастилистическом и когнитивном аспектах основные виды художественно‐публицистических текстов социально‐критического направления. Приведена общая характеристика публицистических текстов, эксплицированы их определения, созданы системно‐структурные модели репортажа, фельетона, памфлета, глоссы; рассмотрены коды комического и речевые стратегии.

Просте речення в давньоанглійській мові : когнітивно-комунікативний вимір

Переглядів:  83
ISBN: 
978-966-623-987-0
Індекс: 00416
Михайлова О. В. Просте речення в давньоанглійській мові : когнітивно-комунікативний вимір : монографія / О. В. Михайлова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 152 с. – Бібліограф.: – с. 129-151.

У монографії здійснений аналіз синтаксичних, семантичних, когнітивно-граматичних та комунікативно-функціональних характеристик простого речения у їхній взаємодії в мові давньоанглійського періоду із застосуванням традиційного, генеративного, когнітивного й комунікативного методів.

ENGLISH FOR LAW

Переглядів:  116
Індекс: 00415
Манжос Я. Ю. ENGLISH FOR LAW : навчальний посібник для студентів 1 курсу спеціальності «Міжнародне право» / Я. ІО. Манжос. – X. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 136 с.

Цєй навчальний посібник відповідає вимогам нової Программ МОН України з англійської мови для професійного спілкування, прийнятій у 2005 p. i призначеній для студентів 1 курсу спеціальності «Міжнародне право». Посібник адресовано студентам, які досягли рівня володіння мовою В1 за європейською шкалою на початок занять, та допоможе досятти рівня володіння мовою В2 + (С1) після закінчення курсу.

Deutsch fur Historiker

Переглядів:  65
ISBN: 
978-966-623-969-6
Індекс: 00414
Бєлозьорова О. М. Deutsch fur Historiker : навчальний посібник для студентів історичних спеціальностей / О. М. Бєлозьорова, С. М. Корінь. – X. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 144 с.

Посібник розрахований на студентів I i II курсів історичного факультету денної форми навчання. Він складається зі вступного (6 уроків), основного (8 уроків) і додаткового курів (8 уроків).

Самостійні роботи та контрольні завдання з орфографії

Переглядів:  54
Індекс: 00401
Самостійні роботи та контрольні завдання з орфографії : навчально-методичний посібник для студентів I курсу філологічного факультету (спеціальність – українська мова і література) денної та заочної форм навчання / К. В. Коротич. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 48 с.

Навчально-методична розробка містить завдання підсумкової контрольної роботи й 6 самостійних робіт із найскладніших тем української орфографії. Видання призначене для студентів-філологів денної та заочної форм навчання.

Традиція та конвенція у книговиданні

Переглядів:  64
Індекс: 00397
Традиція та конвенція у книговиданні : навчально-методичний комплекс для студентів філологічного факультету, спеціальність «Мова та література (російська)», спеціалізація «Видавнича справа та редагування» / Л. О. Скубачевська. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 40 с.

Навчально-методичний комплекс містить загальну схему та план-програму лекційних занять спецкурсу і рекомендований список літератури, інтернет-ресурсів, теми рефератів та контрольне завдання. Для студентів 5 курсу спеціальності «Мова та література (російська)» (спеціалізація «Видавнича справа та редагування») філологічного факультету денної форми навчання.

English for Law Students

Переглядів:  147
Індекс: 00379
English for Law Students : навчальний посібник / О. І. Скриль, І. М. Авдєєнко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 128 с.

Ці навчальні матеріали призначено для студентів-юристів І курсу університету. У посібнику подано тексти та завдання з юриспруденції, які допомагають розвивати комунікативні навички. Матеріал організовано відповідно до вимог навчальної програми юридичного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна.

Ключові слова:

Корректура: теоретические аспекты и практические задания

Переглядів:  119
Індекс: 00373
Корректура: теоретические аспекты и практические задания: учебно- методическое пособие для студентов специальности «Язык и литература (русский)» всех форм обучения / сост. С. Л. Попов. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 30 с.

В пособии представлены теоретические аспекты корректуры: краткая ее история, важные для осуществления корректуры когнитивные составляющие (память, внимание, восприятие), особенности корректорской вычитки, виды корректорских ошибок, профессиональные обязанности корректора, корректурные знаки.

Чинники успішного працевлаштування : навчально-методичний посібник для студентів зі спеціальності «Журналістика»

Переглядів:  76
Індекс: 00372
Чинники успішного працевлаштування : навчально-методичний посібник для студентів зі спеціальності «Журналістика» / Н. В. Нечаєва. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 20 с.

Посібник розкриває теоретико-практичні положення, присвячені правовим аспектам трудового забезпечення випускників вишів роботою, аналізу ринку праці, методикам пошуку роботи і визначення персональної професійної компетентності, правилам оформлення базових аплікаційних документів, ведення ділового спілкування та ін.

Історія української журналістики

Переглядів:  54
Індекс: 00371
Історія української журналістики : навчально-методичний посібник для студентів зі спеціальності «Журналістика» / Н. В. Нечаєва. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 48 с.

У посібнику викладено історію становлення журналістики на українських землях, показано суспільно-політичну місію преси в розвитку національної свідомості, розкрито типологічні, проблемно-тематичні, жанрово-стилістичні, правові аспекти зародження української журналістики, роль окремих персоналій і часописів у видавничому процесі.

Страницы