Український роман другої половини XIX століття : модель світу, жанрові трансформації

Переглядів:  64
ISBN: 
978-966-285-339-1
Індекс: 00493
Український роман другої половини XIX століття : модель світу, жанрові трансформації : монографія / Т. Матвєєва. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 420 с.

Досліджено як цілісність витворену українським романним дискурсом другої половини XIX ст. модель світу – віддзеркалення об’єктивних – історичних, суспільно-політичних, культурно-мистецьких засад існування соціуму й суб’єктивних інтенцій авторів.

Історія зарубіжної літератури (Антична література)

Переглядів:  38
Індекс: 00488
Історія зарубіжної літератури (Антична література) / уклад. О. М. Кравець. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 28 с.

Методичні вказівки містять комплекс матеріалів щодо системного вивчення специфіки античної літератури; з’ясовуються витоки феномену літератури цієї доби, художні властивості та естетична цінність кращих творів грецьких і римських авторів, особливості формування основних літературних жанрів цього періоду, вивчаються основні етапи життєвого й творчого шляху найвідоміших представників літератури а

Студії з історії українського мовознавства та лінгвопоетики

Переглядів:  63
ISBN: 
978-966-285-334-6
Індекс: 00470
Студії з історії українського мовознавства та лінгвопоетики: збірник наукових праць / В. С. Калашник. — Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. — 132 с.

У збірнику вміщено вибрані праці з історії української лінгвістики та студії з художньої стилістики, написані протягом 2011–2016 років і, за невеликим винятком, уже опубліковані в різних виданнях. Подані однією книжкою, вони повніше розкривають дослідницькі інтереси вченого й можуть увійти до ширшого наукового обігу.

Неоміфологізм в американській літературі ХХ – початку ХХI століть

Переглядів:  99
ISBN: 
978-966-285-328-5
Індекс: 00469
Неоміфологізм в американській літературі ХХ – початку ХХI століть : навчальний посібник для студентів філологічного факультету і факультету іноземних мов / О. М. Кравець. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 96 с.

Навчальний посібник містить комплекс матеріалів щодо вивчення специфіки неоміфологізму в американській літературі ХХ – початку ХХI століть. Розглянуто особливості історико-літературної доби означеного періоду, теоретичні аспекти неоміфологізму як загальнолітературного явища, систему його ідентифікуючих параметрів і ознак, а також засобів реалізації і особливостей втілення в художніх творах.

Современность классики

Переглядів:  48
ISBN: 
978-966-285-310-0
Індекс: 00467
Современность классики : избранные труды / Р. Н. Поддубная ; сост. И. И. Московкина, Т. А. Шеховцова. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2016. – 540 с.

В книгу избранных трудов профессора Р. Н. Поддубной (1940–2006) вошли исследования, посвященные творчеству А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского, И. С. Тургенева, Н. С. Лескова. В центре внимания ученого – проблемы поэтики, типологии и эволюции русской литературы XIX века, рассматриваемой в широком литературном и культурном контексте. Предметом особого интереса Р. Н.

История русской литературы ХІ–ХVIII веков

Переглядів:  41
Індекс: 00449
История русской литературы ХІ–ХVIII веков : учебно-методическое пособие для студентов филологического факультета специальности «Язык и литература (русский)» / Т. А. Шеховцова. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 48 с.

Учебно-методическое пособие содержит план-программу лекционных и практических занятий, методические указания, списки рекомендованной литературы и интернет-ресурсов, вопросы для модульного и экзаменационного контроля, а также вспомогательные материалы для иностранных студентов по курсу «История русской литературы ХІ–ХVIII веков» для студентов филологического факультета дневной и заочной форм обу

Get talking!

Переглядів:  188
ISBN: 
978-966-285-287-5
Індекс: 00446
Get talking! : навчально-методичний посібник / за ред. О. О. Чорновол-Ткаченко, Є. О. Червінка, О. І. Скриль, К. І. Ластовки, Е. Ф. Бєляєвої, Н. М. Курницької, Н. М. Савченко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 104 с.

У посібнику подано завдання з різних тем буденного спілкування, які допомагають розвивати комунікативні вміння. Матеріал організовано відповідно до вимог навчальної програми ХНУ імені В. Н. Каразіна. Структура посібника дозволяє використовувати його головним чином для аудиторної роботи студентів. Запропоновані навчальні матеріали призначені для студентів немовних спеціальностей вишів.

Ключові слова:

«У него нет лишних подробностей…»: Мир Чехова. Контекст. Интертекст

Переглядів:  120
ISBN: 
978-966-285-247-9
Індекс: 00444
«У него нет лишних подробностей…»: Мир Чехова. Контекст. Интертекст : монография / Т. А. Шеховцова. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 196 с.

О Чехове и его творчестве сказано безмерно много, но всегда остаются незамеченные подробности, частности, детали, которые составляют чеховский универсум, отражая и воплощая в себе его важнейшие характеристики. Эта книга – о деталях и подробностях чеховского мира, чеховской поэтики, чеховских литературных связей.

Матеріали до фразеологічного словника Центральної Слобожанщини (Харківщини)

Переглядів:  99
ISBN: 
978-966-285-164-9
Індекс: 00439
Матеріали до фразеологічного словника Центральної Слобожанщини (Харківщини) / А. А. Сагаровський. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 228 с.

Робота містить понад 3000 фразеологізмів (у широкому розумінні поняття), засвідчених у говірках 440 населених пунктів Харківської області; частково використано відповідний матеріал (ФО), що територіально співвідноситься з теперішньою Харківщиною, зі Словаря української мови (за ред.. Б. Грінченка) й Словника мови творів Г Квітки-Основ’яненка.

Чинники успішного працевлаштування перекладача за фахом

Переглядів:  60
Індекс: 00428
Чинники успішного працевлаштування перекладача за фахом : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю «Переклад» (англійська мова) / А. С. Ольховська. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 116 с.

У навчальному посібнику, що пропонується увазі читачів, розглядаються основні проблеми, пов’язані з працевлаштуванням майбутніх перекладачів та викладачів перекладу.

Страницы