You and Your Life (Work and Leasure)

Переглядів:  8
ISBN: 
978-966-285-314-8
Індекс: 00581
You and Your Life (Work and Leasure) : навчальний посібник з усної практики для студентів 6 курсу заочної форми навчання факультету іноземних мов : в 3 ч. Ч. 3 / І. О. Свердлова, А. С.Птушка. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 212 с.

Навчальний посібник розрахований на студентів денної та заочної форми навчання факультетів іноземних мов і є подальшим кроком на шляху створення навчальних матеріалів для студентів вищих навчальних закладів у зв’язку з інтеграцією української освіти до загальноєвропейської.

Мовна картина світу в лексико-семантичній системі давньогрецької мови (просторово-часовий аспект)

Переглядів:  26
ISBN: 
978-966-285-418-3
Індекс: 00576
Мовна картина світу в лексико-семантичній системі давньогрецької мови (просторово-часовий аспект): монографія / Є. С. Чекарева. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 416 с.

Монографію присвячено висвітленню питань об’єктивації концептуальних сфер простору і часу в лексико-семантичній системі давньогрецької мови.

Фрукты, овощи, специи

Переглядів:  34
ISBN: 
978-966-285-355-1
Індекс: 00574
Фрукты, овощи, специи: учебное пособие / Чунься Чэнь, И. В. Кошелева. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2016. – 128 с.

Фрукты, овощи, специи является пособием по лексике для студентов младших курсов, изучающих китайский язык.

Прагмастилістичні характеристики німецькомовної притчі

Переглядів:  23
ISBN: 
978-966-285-421-3
Індекс: 00568
Прагмастилістичні характеристики німецькомовної притчі : монографія / Л. С. Піхтовнікова, І. М. Яремчук. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 220 с.

У монографії досліджено німецькомовну притчу в єдності лінгвостилістичних, лінгвопрагматичних і лінгвосинергетичних аспектів.

Немецкоязычный рекламный дискурс: прагмастилистический и когнитивный аспекты

Переглядів:  12
ISBN: 
978-966-285-357-5
Індекс: 00563
Немецкоязычный рекламный дискурс: прагмастилистический и когнитивный аспекты : монография / Л. С. Пихтовникова, В. В. Самарина. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2016. – 160 с.

В монографии изучается функционирование немецкоязычного рекламного дискурса с позиций когнитивно-коммуникативной, а также лингвосинергетической парадигмы. Исследованы текстовые концепты рекламного дискурса, раскрыт механизм наполнения информацией всех составляющих концепта.

Методи викладання іноземної мови (практичний аспект)

Переглядів:  14
Індекс: 00557
Методи викладання іноземної мови (практичний аспект) : методичні вказівки до курсу «Методика викладання іноземної мови» / уклад. М. І. Лісна. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 28 с.

Методичні вказівки містять додаткові матеріали з курсу «Методика викладання іноземної мови», що є частиною навчальної програми студентів IV курсу філологічного факультету відділення загального та прикладного мовознавства.

Введение в литературоведение

Переглядів:  34
Індекс: 00520
Введение в литературоведение : учебно-методический комплекс для студентов 1 курса филологического факультета / Г. Г. Руденко – X. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2011. – 24 с.

Цель пособия – помочь студентам в изучении наиболее актуальных вопросов курса «Введение в литературоведение», а также в подготовке к практическим занятиям и экзаменам, в написании рефератов и контрольных работ. Для студентов 1 курса отделения язык и литература (русский) филологического факультета дневной и заочной форм обучения.

Ключові слова:

Вступ до перекладознавства

Переглядів:  47
Індекс: 00511
Вступ до перекладознавства : конспект лекцій для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» факультету іноземних мов / О. В. Ребрій. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 116 с.

Конспект лекцій пропонує огляд головних проблем сучасного перекладознавства, що є необхідною складовою формування професійної компетенції майбутніх перекладачів з іноземної мови українською. Конспект лекцій розрахований на студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної та заочної форм навчання факультету іноземних мов.

Англомовна прозова байка: прагмастилістичний і лінгвокогнітивний аспекти

Переглядів:  49
ISBN: 
978-966-285-335-3
Індекс: 00504
Англомовна прозова байка: прагмастилістичний і лінгвокогнітивний аспекти : монографія / Л. С. Піхтовнікова, О. М. Гончарук. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 176 с.

У монографії досліджено англомовну прозову байку в єдності лінгвостилістичних, лінгвопрагматичних і лінгвокогнітивних аспектів.

Безособові форми дієслова: герундій

Переглядів:  91
Індекс: 00499
Безособові форми дієслова: герундій : навчально-методичний посібник / уклад. В. С. Кузьміна, Т. К. Меркулова, О. Д. Нефьодова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 76 c.

Навчально-методичний посібник складається з 11 розділів та додатка, що за змістом охоплюють категорії, форми, функції та особливості вживання такої безособової форми дієслова, як герундій.

Страницы