Державний фінансовий контроль. Практикум

Переглядів:  109
ISBN: 
978-966-285-125-0
Індекс: 00250
Хмельков А. В. Державний фінансовий контроль : Практикум / А. В. Хмельков. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 276 с.

Практикум є навчальним виданням, яке охоплює практичні завдання і вправи та за допомогою теорії сприяє практичному засвоєнню набутих знань, умінь і навичок державного фінансового контролю стосовно основних аспектів планування, організації та здійснення контрольно-ревізійної роботи, а також оволодінню прийомами і способами систематизації, узагальнення, оформлення та реалізації результатів контро

Державний фінансовий контроль

Переглядів:  50
ISBN: 
978-966-623-974-0
Індекс: 00203
Хмельков А. В. Державний фінансовий контроль : навчальний посібник / А. В. Хмельков. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 548 с.

У навчальному посібнику за допомогою теорії та практики розкривається сутність державного фінансового контролю, його видів, форм і методів та прикладного змісту суб’єкта, об’єкта і предмета контролю. Проаналізовано нормативно-правову базу та узагальнено досвід міжнародних інституцій із питань державного фінансового контролю.

Розвиток фінансового потенціалу суб’єктів господарювання як основа досягнення фінансово-економічної безпеки

Переглядів:  64
ISBN: 
978-966-285-065-9
Індекс: 00189
Розвиток фінансового потенціалу суб’єктів господарювання як основа досягнення фінансово-економічної безпеки : колективна монографія / кол. авт. ; за ред. В. В. Глущенка. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 384 с.

У колективній монографії проведено повне та всебічне висвітлення питань досягнення високого рівня фінансово-економічної безпеки суб’єктів господарювання шляхом розкриття чинників, що формують їх фінансовий потенціал.

Харьковская область, региональное развитие : состояние и перспективы

Переглядів:  65
ISBN: 
978-966-623-834-7
Індекс: 00180
Голиков А. П. Харьковская область, региональное развитие : состояние и перспективы : монография / А. П. Голиков, Н. А. Казакова, М. В. Шуба / Под ред. чл.-кор. НАН Украины, проф. В. С. Бакирова. – X.: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2012. – 224 с.

Описаны факторы производства, их роль и значение в социально-экономическом развитии региона. Раскрыты проблемы и перспективы развития. Предназначена для широкого круга читателей, интересующихся историей, географией, экономикой Харьковщины, специалистов в области региональной политики, преподавателей средних и высших учебных заведений, учащихся.

Экономическая модернизация и хозяйственная элита

Переглядів:  63
ISBN: 
978-966-623-902-3
Індекс: 00149
Воробьев Е. М., Барвенко Е. Ю. Экономическая модернизация и хозяйственная элита : монография / Е. М. Воробьев, Е. Ю. Барвенко. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2012. – 164 с.

В монографии проведен комплексный анализ места хозяйственной элиты в экономической модернизации; исследованы модернизационные преобразования и их последствия в постсоветских странах, рассмотрены альтернативные пути развития развивающихся стран в современном глобализирующемся мире.

Статистика рынка товаров и услуг

Переглядів:  63
Індекс: 00144
Рахман М. С. Статистика рынка товаров и услуг : учебное пособие / М. С. Рахман. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2013. – 176 с.

В учебном пособии по курсу «Статистика рынка товаров и услуг» автором излагаются кратко сформулированные и наглядно представленные в виде схем и таблиц основные понятия, методология, классификация, показатели, алгоритмы конъюнктурного, маркетингового и статистического анализа рынка товаров и услуг и области их применения; требования к информационной базе; прогнозирование тенденций развития рыно

Регіонально-адміністративний менеджмент

Переглядів:  102
ISBN: 
978-966-623-938-2
Індекс: 00143
Регіонально-адміністративний менеджмент : навчальний посібник / В. Ф. Пуртов, В. П. Третяк, М. М. Кудінова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 312 с. (Гриф МОН України).

У навчальному посібнику викладено основні теоретичні питання регіонально-адміністративного менеджменту: поняття, мета, функції; сутність та значення місцевого самоврядування; структура місцевих бюджетів; методологія регіональної економічної діагностики.

Глобальні та локальні проблеми соціально-економічного розвитку України

Переглядів:  78
ISBN: 
978-966-258-004-8
Індекс: 00141
Глобальні та локальні проблеми соціально-економічного розвитку України : колективна монографія. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразина, 2013. – 500 c.

У колективній монографії обговорюється широке коло питань. У ній містяться останні дослідження з найактуальніших економічних проблем.

Ключові слова:

Регулювання конкурентних стратегій на турбулентних ринках

Переглядів:  58
ISBN: 
978-966-623-926-9
Індекс: 00139
Мангушев Д. В. Регулювання конкурентних стратегій на турбулентних ринках : монографія / Д. В. Мангушев. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 152 с.

У монографії представлено наукове узагальнення теорії турбулентності сучасних ринків, виділено домінуючі для українських ринків чинники, створено адаптовану до сучасної української економіки модель ламінарних і турбулентних бізнес-потоків. Доведено коректність використання сигнальних індикаторів турбулентності ринків, показників зміни регіональних індексів людського розвитку.

Економічна наука в Харківському університеті

Переглядів:  97
ISBN: 
978-966-623-995-5
Індекс: 00137
Економічна наука в Харківському університеті : колективна монографія / кол. авт.; відп. ред. В. В. Глущенко, Александров В. В., Архієреєв С. І. та ін. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 372 с.

У колективній монографії висвітлено питання розвитку економічної науки в Харківському університеті. Монографія присвячена знаменній даті університету – його 210-річчю, святкування якого відбудеться у 2014 році. У 2013 році відзначає 80-річний ювілей і один із його провідних факультетів – економічний.

Страницы