Біотехнологія вищих рослин: культура in vitro

Переглядів:  45
Індекс: 00566
Біотехнологія вищих рослин: культура in vitro : навчально-методичний посібник / О. О. Авксентьєва, В.  В  Шулік. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. ‒ 92 с.

У навчально-методичному посібнику розглядаються основні методи культур in vitro, які використовуються в біотехнології вищих рослин. Наведено особливості організації біотехнологічної лабораторії, відомості про живильні середовища та методи стерилізації рослинного організму. Дана характеристика

Научные школы Харьковского университета в микробиологии

Переглядів:  86
ISBN: 
978-966-285-300-1
Індекс: 00507
Научные школы Харьковского университета в микробиологии / Б. Я. Пугач. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2016. – 276 с.

Впервые в отечественной и мировой литературе раскрыта целостная картина места и роли научных школ Харьковского университета в микробиологии. Основатели научных направлений Илья Ильич Мечников, Лев Семенович Ценковский, Владимир Константинович Высокович – величайшие гении, рожденные Украиной. Фагоцитарная теория, созданная выпускником Харьковского университета, лауреатом Нобелевской премии И.

Механізми рецепції та внутрішньоклітинного сигналінгу у рослин

Переглядів:  102
ISBN: 
978-966-285-280-6
Індекс: 00497
Механізми рецепції та внутрішньоклітинного сигналінгу у рослин : навчальний посібник / В. Ю. Джамєєв. — Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. — 208 с.

У навчальному посібнику викладаються основні відомості про внутрішньоклітинну сигналізацію рослин. Описані структура, властивості та особливості функціонування компонентів внутрішньоклітинних сигнальних систем, механізми рецепції та трансдукції зовнішніх сигналів у рослинних клітинах.

Вибрані фізико-хімічні методи в біохімії

Переглядів:  91
Індекс: 00460
Вибрані фізико-хімічні методи в біохімії : методичні вказівки до лабораторного практикуму зі спеціальних курсів «Фізико-хімічні методи в біохімії», «Ензимологія», «Імунологія», «Дослідження обміну білків та амінокислот» для студентів спеціальності «Біологія», спеціалізації «Біохімія» та «Лабораторна діагностика» / уклад. Н. І. Буланкіна, С. М. Охріменко, О. М. Пономаренко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 44 с.

Методичні вказівки до лабораторного практикуму зі спеціальних курсів «Фізико-хімічні методи в біохімії», «Ензимологія», «Імунологія», «Дослідження обміну білків та амінокислот» призначена для студентів спеціальності «Біологія», спеціалізацій «Біохімія» та «Лабораторна діагностика» містять відомості про поширені фізико-хімічні методи лабораторного аналізу, зокрема електрофорез, хроматографію, ім

Ключові слова:

Биохимия

Переглядів:  71
Індекс: 00436
Биохимия : учебно-методическое пособие / И. В. Никитченко, Т. В. Баранник, Н. И. Буланкина. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 192 с.

Учебно-методическое пособие предназначается для подготовки иностранных студентов биологического и медицинского факультетов к занятиям по лабораторному практикуму и итоговому контролю по нормативным курсам «Биохимия» и «Биологическая химия».

Анатомія рослин. Рослинна клітина, тканини, вегетативні органи

Переглядів:  228
ISBN: 
978-966-623-988-7
Індекс: 00411
Анатомія рослин. Рослинна клітина, тканини, вегетативні органи : підручник / Л. О. Красільнікова, О. О. Авксентьєва, Ю. О. Садовниченко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 260 с.

Підручник охоплює широке коло питань анатомії рослин – будову клітини, тканин та вегетативних органів. Висвітлені закономірності утворення їх структури, зв’язок будови та функцій, формування анатомічних структур в онтогенезі та в процесі еволюції, а також вплив на них факторів довкілля.

Генная инженерия растений

Переглядів:  107
Індекс: 00410
Генная инженерия растений : учебное пособие для студентов пятого курса биологического факультета / В. Ф. Тимошенко, В. В. Жмурко, В. В. Тимошенко. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2013. – 108 с.

В учебном пособии «Генная инженерия растений» изложены методы генетического конструирования растений путем соматической гибридизации растительных клеток, слияния субклеточных структур, введения микроорганизмов в растительные клетки, а также трансформация растений с использованием векторов.

Теорія біотехнічних систем

Переглядів:  88
ISBN: 
978-966-285-254-7
Індекс: 00393
Мустецов Т. М. Теорія біотехнічних систем : навчальний посібник / Т. М. Мустецов, А. С. Нечипоренко. ‒ Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. ‒ 188 с.

У посібнику розглядаються теоретичні питання побудови сучасних медико-інженерних (біотехнічних) систем. Проаналізовано можливості їх практичного застосування. Наведені приклади математичного моделювання біологічних ланок біотехнічних систем різного призначення. Головну увагу приділено теорії структурної та функціональної ідентифікації до аналізу біотехнічних систем.

Систематика птиц

Переглядів:  108
ISBN: 
978-966-285-152-6
Індекс: 00362
Систематика птиц : учебное пособие / сост. Т. А. Атемасова. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 200 с.

Пособие рассчитано на студентов 4 года обучения (уровень «Бакалавр») специальности «биология» для получения квалификации «Биолог-зоолог» и «Биолог-биоэколог» и является составной частью обязательного учебного курса студентов-биологов уровня подготовки «Магистр» и составлен в соответствии с программой спецкурса для студентов IV курса биологического факультета национального университета.

Нормальная физиология. Модуль 4. Физиология пищеварительной системы, метаболизма, терморегуляции. Физиология почек и водно-солевого обмена. Физиология эндокринной и репродуктивной систем

Переглядів:  146
Індекс: 00330
Забродский Р. Ф. Нормальная физиология. Модуль 4. Физиология пищеварительной системы, метаболизма, терморегуляции. Физиология почек и водно-солевого обмена. Физиология эндокринной и репродуктивной систем : учебное пособие / Р. Ф. Забродский. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 220 с.

В четвертом модуле описаны принципы организации, характеристики и механизмы функционирования ЖКТ, почек, эндокринной и репродуктивной систем. Состоит из шести тем, содержащих лекционный и иллюстрационный материал, перечень актуальных вопросов и задания для самостоятельной работы модульного контроля.

Страницы