Недоношена новонароджена дитина

Переглядів:  9
Індекс: 00560
Недоношена новонароджена дитина : метод. рекомендації / уклад. Г. В. Летяго, В. Г. Чернуський, О. Л. Говаленкова, В.  Л. Кашіна-Ярмак – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 36 с.

У методичних рекомендаціях окреслюються положення щодо визначення, час-тоти та причин народження недоношеної дитини. Наводяться анатомо-функціональні особливості органів та систем недоношеного немовляти. Описуються сучасні принципи виходжування та вигодовування дитини, що народилася передчасно. Для студентів вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівня акредитації.