Теорія біотехнічних систем

Переглядів:  61
ISBN: 
978-966-285-254-7
Індекс: 00393
Мустецов Т. М. Теорія біотехнічних систем : навчальний посібник / Т. М. Мустецов, А. С. Нечипоренко. ‒ Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. ‒ 188 с.

У посібнику розглядаються теоретичні питання побудови сучасних медико-інженерних (біотехнічних) систем. Проаналізовано можливості їх практичного застосування. Наведені приклади математичного моделювання біологічних ланок біотехнічних систем різного призначення. Головну увагу приділено теорії структурної та функціональної ідентифікації до аналізу біотехнічних систем. Проведено комплексний аналіз побудови біотехнічних систем терапії. Матеріали посібника будуть корисними широкому колу читачів: студентам і аспірантам, які навчаються за напрямами біомедичної електроніки та біоінженерії; спеціалістам, які працюють у галузі побудови складних медико-інженерних систем діагностичного та терапевтичного призначення, а також усім науково-технічним працівникам, які займаються дослідженнями в області аналізу складних систем, прикладної біології та математичного моделювання живих та біонічних систем.