Теоретична електродинаміка

Переглядів:  65
ISBN: 
978-966-285-253-0
Індекс: 00526
Теоретична електродинаміка : підручник / [О. В. Багацька, О. Ю. Бутрим, М. М. Колчигін та ін.] – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 414 с.

Пропонований підручник містить матеріали лекційного курсу «Електродинаміка», який читається на радіофізичному факультеті Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна понад тридцять років. Підручник присвячено вивченню класичної теорії взаємодії електромагнітного поля з зарядженими частинками, з речовиною, а також основних закономірностей поширення електромагнітних хвиль у середовищах з різними електрофізичними властивостями. Структурно посібник складається з трьох частин: «Мікроскопічна електродинаміка», «Рівняння макроскопічної електродинаміки» та «Електромагнітні хвилі», містить необхідну допоміжну інформацію, питання і завдання для самоконтролю. Підручник орієнтовано на широкий загал студентів, аспірантів, викладачів і фахівців, що працюють у галузі фізики та радіофізики.