Потенціометричні методи дослідження розчинів

Переглядів:  95
ISBN: 
978–966–285–276–9
Індекс: 00465
Потенціометричні методи дослідження розчинів : навчальний посібник / В. І. Рубцов. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 252 с.

У навчальному посібнику розглянуті питання практичного використання методу рівноважної потенціометрії: визначення стандартних потенціалів електродів і коефіцієнтів активності іонів, констант автопротолізу розчинників, констант дисоціації одноосновних і багатоосновних кислот, слабких основ, добутку розчинності. Розглянуті питання застосування потенціометричного методу для визначення термодинамічних характеристик електродних реакцій, сольватації й переносу іонів, ключові питання рН-метрії та іонометрії. Навчальний посібник призначений для більш глибокого вивчення фізико-хімічних методів дослідження властивостей розчинів, може бути використаний для читання спеціальних курсів на хімічних факультетах університетів, є корисним для аспірантів, науковців і викладачів.