Наукові засади пошуків несклепінних пасток вуглеводнів у Дніпровсько-Донбаському авлакогені

Переглядів:  121
ISBN: 
978-966-285-195-3
Індекс: 00296
Наукові засади пошуків несклепінних пасток вуглеводнів у Дніпровсько-Донбаському авлакогені : монографія / І. В. Височанський. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 236 с.

Дніпровсько-Донбаський авлакоген належить до нафтогазоносних регіонів із достатньо високим ступенем вивчення, для якого характерним є етап пошуків нових покладів нафти і газу, що залягають на великих глибинах, а також пов’язаних із пастками несклепінного типу. У монографії представлено результати досліджень структуро- і пасткоутворюючих факторів, розробки нових аспектів теорії пасток щодо вміщувальної та акумулюючої їх здатності, висвітлено геологічні передумови формування несклепінних пасток, включаючи моделювання процесів пасткоутворення. Представлено розроблені класифікації головних типів пасток як основи для прогнозування нових різновидів у ДДА, наведено методичні засоби для виявлення і попередньої оцінки несклепінних пасток. Обґрунтовано перспективи їх відкриття в межах виділених 22 зон нафтогазонакопичення. Для фахівців з прогнозування, пошуків та розвідки покладів вуглеводнів, студентів геологічних спеціальностей вузів.