Механіка і молекулярна фізика

Переглядів:  43
ISBN: 
978-966-285-225-7
Індекс: 00514
Механіка і молекулярна фізика : навчальний посібник / А. В. Попов, Р. В. Вовк. – 2-ге вид. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 172 с.

У навчальному посібнику викладено розділи загального курсу фізики («Фізичні основи механіки», «Коливання і хвилі», «Молекулярна фізика і термодинаміка») відповідно до навчальних програм для нефізичних спеціальностей вищих навчальних закладів. Особлива увага приділена формулюванню основних законів і теорем класичної механіки та термодинаміки і виявленню фізичного змісту величин, що до них входять. Для студентів нефізичних спеціальностей вищих навчальних закладів і технічних університетів.