Кримінальне право України. Загальна частина

Переглядів:  160
ISBN: 
978-966-283-173-1
Індекс: 00338
Кримінальне право України. Загальна частина : навчальний посібник / [В. М. Трубников, М. В. Даньшин, О. О. Житний та ін.] ; за заг. ред. В. М. Трубникова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 444 с.

Посібник підготовлено відповідно до навчального плану з підготовки фахівців за напрямом підготовки «Правознавство» з використанням матеріалів, що відображають новітні наукові досягнення у сфері захисту прав людини й відповідають Конституції України та міжнародним зобов’язанням України із забезпечення пріоритету прав людини. Матеріал у посібнику викладено в поєднанні теоретичної строгості з доступністю для сприйняття. Посібник буде корисним для осіб, які навчаються у ВНЗ за юридичними спеціальностями, викладачів, а також для фахівців відповідного профілю.