Комп’ютерні мережі

Переглядів:  71
ISBN: 
978-966-285-030-7
Індекс: 00158
Лосев Ю. І. Комп’ютерні мережі : навчальний посібник / Ю. І. Лосев, К. М. Руккас, С. І. Шматков / За редакцією Ю. І. Лосева. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 248 с.

Навчальний посібник адресований студентам, що вивчають дисципліну «Комп’ютерні мережі». У ньому розглядаються стандарти і принципи роботи протоколів комп’ютерних мереж. Розглянуті протоколи фізичного, канального, мережевого, транспортного і прикладного рівнів, алгоритми маршрутизації, а також напрями подальшого розвитку протоколів. Посібник покликаний допомогти студенту зрозуміти основи, концепції та принципи функціонування комп’ютерних мереж. До навчального посібника включені прийнята термінологія, теорія мереж, сталі стандарти та способи реалізації локальних і глобальних комп’ютерних мереж. Особлива увага приділяється мережевим протоколам та на роботу протоколів на всіх рівнях моделі обчислювальної мережі. У навчальному посібнику розглянуті питання сумісності мереж, що працюють на різних платформах і в різних протоколах. Розглядаються найближчі та більш віддалені перспективи розвитку мережевих технологій. Книга призначена для комп’ютерних фахівців, що починають вивчати мережеві технології.

Ключові слова: