Історія Слобідської України

Переглядів:  88
ISBN: 
978-966-285-353-7
Індекс: 00524
Історія Слобідської України : підручник / Д. М. Чорний. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 264 с.

У підручнику викладено історію розвитку одного з найбільших історичних регіонів України – Слобожанщини від найдавніших часів до сучасності в єдності політичних, економічних, культурних процесів. Головну увагу приділено особливостям чисельності, соціальної, національної структури населення, формуванню ментальної географії та регіональної самосвідомості жителів, діяльності самоврядування на різних історичних етапах, стосункам із центральною владою, ролі видатних особистостей в розвитку краю. Поставлені завдання вирішуються із використанням новітніх підходів, що опрацьовані на сучасному етапі в історичній науці, соціології, культурології, політології, регіоналістиці та урбаністиці. Для студентів університету, що вивчають дисципліну «Історія Слобідської України» в рамках варіативного циклу освітньо-професійної програми підготовки, а також може бути використаний у рамках викладання курсів «Історія України», «Історія та культура України», «Історія української культури» для студентів всіх факультетів. Він буде корисним для учителів і учнів середніх навчальних закладів, широкого кола тих, хто прагне пізнати закономірності розвитку України в регіональному контексті.