Євроінтеграція України в системі міжнародної економічної інтеграції

Переглядів:  254
ISBN: 
978-966-285-214-1
Індекс: 00396
Євроінтеграція України в системі міжнародної економічної інтеграції : навчальний посібник / І. Ю. Матюшенко, С. В. Беренда, В. В. Рєзніков. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 496 с.

У посібнику описано теоретичні засади міжнародної економічної інтеграції на різних рівнях економічних систем. Розглянуто особливості Світової організації торгівлі як глобального регулятора міжнародних інтеграційних процесів і наслідки для України від підписання угоди з СОТ. Розкрито основні етапи розвитку, структуру, спільні політики ЄС з урахуванням стратегії «Європа – 2020». Розглянуто перспективи створення Україною регіональних інтеграційних об’єднань і форм її інтеграції з ЄС та ЄАЕС. Наведено оцінку можливостей і загроз для збуту продукції реального сектору України від асоціації з ЄС та співробітництва з ЄАЕС з урахуванням вимог СОТ. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, економістів-міжнародників, фахівців, що займаються євроінтеграцією і міжнародними економічними відносинами.