Електронна спектроскопія в хімічних дослідженнях та в хімічному матеріалознавстві. Лабораторний практикум

Переглядів:  103
ISBN: 
978-966-285-265-3
Індекс: 00483
Електронна спектроскопія в хімічних дослідженнях та в хімічному матеріалознавстві. Лабораторний практикум : навчальний посібник / А. П. Шкумат. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 168 с., іл. 4.

Навчальний посібник «Електронна спектроскопія в хімічних дослідженнях та в хімічному матеріалознавстві. Лабораторний практикум» призначений для студентів старших курсів хімічного факультету на час проходження курсу «Фізичні методи дослідження» (для 4-го курсу) і для студентів 5-го курсу під час проходження спецкурсів «Сучасні методи дослідження та аналізу матеріалів» та «Токсикологія». Мета цих практикумів − створити умови для отримання практичних навичок із використання спектральних приладів, вимірювання спектрів та освоєння методів їх аналізу, закріпити у студентів розуміння про можливості електронної спектроскопії під час дослідження хімічних речовин та навчити студентів за результатами власних експериментальних досліджень визначати характеристики молекул та речовин, формулювати експертні оцінки. У практикумі використані найбільш типові лабораторні роботи, які охоплюють основні розділи частини курсу «Електронна спектроскопія».