Екологія та неоекологія. Термінологічний українсько-російсько-англійсько-китайський словник-довідник

Переглядів:  137
ISBN: 
978-966-623-935-1
Індекс: 00063
Некос А. Н. Екологія та неоекологія. Термінологічний українсько-російсько-англійсько-китайський словник-довідник / А. Н. Некос, Н. І. Черкашина, О. Д. Брусенцова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 320 с.

Словник-довідник – це навчальне видання, що містить дефініції базового термінологічно-понятійного апарату нормативних дисциплін, які викладаються при підготовці майбутніх фахівців у галузі екології. Автори подають матеріал українською, російською, англійською та китайською мовами, що може забезпечити компетентність та кваліфікацію майбутніх фахівців-екологів, надати можливість опанувати першоджерела англійською мовою, засвоїти базові поняття екологічної науки китайським студентам, які навчаються в Україні. Термінологічний словник виходить четвертим виданням і є складовою частиною навчально-наукової серії «Бібліотека еколога», затвердженої Комісією з екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування Науково-методичної ради МОНМС України. У довіднику також подаються короткі відомості про учених-екологів як минулих років, так і сучасності. Словник-довідник може бути корисним при засвоєнні теоретичних знань, виконанні практичних, семінарських, лабораторних занять, самостійній і науково-дослідній роботі студентів екологічних спеціальностей. Навчальне виданя рекомендовано для студентів, аспірантів, викладачів, наукових співробітників, які вивчають екологічну тематику, та спеціалістів з різних галузей науки, яких цікавить проблеми довкілля.