Екологія людини

Переглядів:  101
ISBN: 
978-966-623-934-4
Індекс: 00062
Некос А. Н. Екологія людини : підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / А. Н. Некос, Л. О. Багрова, М. О. Клименко. – 2-ге вид. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 284 с.

У підручнику «Екологія людини» викладені матеріали щодо проблеми збереження людської популяції та гармонізації взаємовідносин людини і довкілля. Дослідження екології людини спрямовані на систему «природа-соціум-людина». Людина у цій складній системі розглядається як біопсихосоціальна істота, яка взаємодіє з різними формами життя та навколишнім середовищем. Автори розглянули природні, соціальні й екологічні фактори, що впливають на безпечне існування людини. Вивчення закономірностей взаємодії людини з навколишнім середовищем дозволить вирішити проблеми збереження здоров’я, покращення якості життя, вдосконалення біологічної та соціально-психологічної адаптації. Підручник може бути корисним для студентів, аспірантів, які вивчають екологію, викладачів і спеціалістів у різних галузях науки.

Ключові слова: