Державна економічна політика регіонального розвитку

Переглядів:  51
ISBN: 
978-966-285-352-0
Індекс: 00515
Державна економічна політика регіонального розвитку : навчальний посібник / М. А. Латинін, О. Ю. Бобровська, Г. О. Дорошенко та ін. ; за заг. ред. проф. М. А. Латиніна, проф. В. Б. Родченка. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 420 с.

Досліджено теоретичні основи державної економічної політики регіонального розвитку. Узагальнено європейські підходи до управління розвитком регіону. Визначено механізми та інструменти реалізації державної економічної політики регіонального розвитку. Досліджено фінансове забезпечення та практики забезпечення реалізації державної економічної політики регіонального розвитку. Обґрунтовано роль банківського сектору в системі соціально-економічного розвитку регіонів. Визначено пріоритети страхової політики на регіональному рівні, а також цільові, структурні та соціально-трудові орієнтири реалізації політики регіонального розвитку. Навчальний посібник адресований слухачам системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, студентам вищих навчальних закладів, а також науковцям, докторантам, аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів і працівникам економічної сфери, усім, хто цікавиться теоретичними і практичними аспектами державної економічної політики регіонального розвитку.