Біонеорганічна хімія : лабораторний практикум

Переглядів:  94
ISBN: 
978-966-285-193-9
Індекс: 00320
Біонеорганічна хімія : лабораторний практикум : навчальний посібник / О. М. Калугін, В. Г. Панченко, Ю. Є. Колупаєв та ін. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 108 с.

У посібнику коротко викладено основні властивості біометалів, їх біологічні функції та методи виявлення. Розглянуто основні біоліганди та методи моделювання в біонеорганічній хімії. У навчальному посібнику наведено опис лабораторних робіт, який включає основні реакції виявлення біометалів, якісні реакції на деякі біоліганди, комплексоутворення біометалів та моделювання поведінки деяких ферментних систем. Призначений для студентів хімічних факультетів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» та «Магістр», які спеціалізуються з фармацевтичної хімії, та при вивченні курсів «Біонеорганічна хімія», «Хімія біометалів» та спецкурсів.