Аналітична хімія. Загальні положення. Рівноваги. Якісний та кількісний аналіз

Переглядів:  117
ISBN: 
978-966-285-009-3
Індекс: 00237
Аналітична хімія. Загальні положення. Рівноваги. Якісний та кількісний аналіз : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / [Юрченко О. І.,  Бугаєвський О. А.,  Дрозд А. В., та інші; за ред. Юрченко О. І. ]. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 344 с.

У посібнику подано основні положення аналітичної хімії, теоретичні основи розрахунку рівноваг у розчинах, основи роботи в лабораторії, методики якісного аналізу неорганічних речовин, теоретичні основи методів аналізу, методики кількісного визначення компонентів класичними, фізико-хімічними та фізичними методами. Для студентів біологічного та філософського факультетів університету.

Ключові слова: