Туристичний імідж регіону

Переглядів:  54
ISBN: 
978-966-623-750-0
Індекс: 00519
Туристичний імідж регіону : монографія / за ред. А. Ю. Парфіненка. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 312 с.

У колективній монографії досліджуються проблеми формування туристичного іміджу регіону. Туристичний імідж розглядається як чинник забезпечення конкурентоспроможності території, практика товаризації унікального ціннісного послання місцевої культури і формування регіональної економіки ексклюзивності.

Ключові слова:

Екскурсійна практика

Переглядів:  102
Індекс: 00450
Екскурсійна практика : методичні вказівки / уклад. С. М. Куделко, А. Ю. Парфіненко, А. С. Перепелиця, П. О. Подлепіна. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 28 с.

Видання містить детальну інформацію щодо змісту практики, місця її проведення, виконання індивідуального завдання та оформлення технічної документації з організації екскурсійних послуг, надані критерії оцінювання проходження студентами практики. Для студентів 2 курсу напряму підготовки 6.140103 «Туризм».

Туристичне країнознавство

Переглядів:  209
ISBN: 
978-966-623-746-3
Індекс: 00148
Туристичне країнознавство: підручник / О. О. Вишневська, А. Ю. Парфіненко, В. І. Сідоров. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 594 с.

Підручник орієнтований на сучасну дослідницьку та дидактичну практику. У першій частині основну увагу зосереджено на розкритті теоретичних проблем курсу.