Порівняльне кримінальне право

Переглядів:  110
Індекс: 00354
Порівняльне кримінальне право : методичні рекомендації до семінарських та практичних занять, самостійної роботи студентів / укл. А. В. Стаценко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 104 с.

Методичні рекомендації, розроблені на допомогу студентам, містять програму навчальної дисципліни, плани та додаткові матеріали до семінарських і практичних занять, методичні вказівки до самостійної роботи студентів, задачі, питання до підсумкового контролю, приблизну тематику наукових робіт тощо.