Вступ до спеціальності «Міжнародні економічні відносини»

Переглядів:  126
ISBN: 
978-966-285-260-8
Індекс: 00445
Вступ до спеціальності «Міжнародні економічні відносини» : навчальний посібник / А.  П.  Голіков, Н. А. Казакова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 116 с.

У посібнику висвітлюються основні положення спеціальності з міжнародних економічних відносин, розкривається сутність наукових понять «світове господарство» та «міжнародні економічні відносини», їх термінологічний апарат, основні складові, місце та значення в системі сучасних наук, перспективи розвитку. Наводиться словник термінів.

Програма та методичні рекомендації до виробничої зовнішньоекономічної практики

Переглядів:  71
Індекс: 00441
Програма та методичні рекомендації до виробничої зовнішньоекономічної практики / уклад. М. О. Лазарчук. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 24 с.

Програма розкриває мету, завдання та зміст виробничої зовнішньоекономічної практики, відображає різноманітні аспекти проведення практики, містить методичні рекомендації для студентів з питань проходження та оформлення результатів практики.

Менеджмент організацій

Переглядів:  50
Індекс: 00427
Менеджмент організацій : навчальний посібник / В. Ф. Пуртов, В. П. Третяк, М. М. Кудінова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 152 с.

Активну участь в підготовці та виданні даного посібника взяли магістранти кафедри економіки та менеджменту: К. О. Андреєва, Л. Б. Білоус, О. Г. Воронова, Я. С. Малиновська, Г. С. Пегушина, Ю. І. Прус, О. М.

Дипломна робота

Переглядів:  64
Індекс: 00425
Дипломна робота : методичні рекомендації до виконання (для студентів напряму підготовки 6.030203 – «Міжнародні економічні відносини»; рівень вищої освіти – бакалавр / уклад. А. П. Голіков, Л. І. Григорова-Беренда, Н. А. Казакова, С. А. Касьян, О. В. Ханова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 36 с.

Видання містить загальні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів 4 курсу напряму підготовки 6.030203 – «Міжнародні економічні відносини» (рівень вищої освіти – бакалавр), а саме: вимоги та пояснення щодо структури дипломної роботи, змісту окремих розділів, оформлення роботи в цілому та її складових елементів, порядку рецензування роботи, допуску до захисту та захисту випускних к

Цивільний захист у сучасних умовах

Переглядів:  100
Індекс: 00318
Цивільний захист у сучасних умовах : навчально-методичний посібник / уклад. В. М. Савченко, Є. Я. Ніколенко, О. О. Шевченко та ін. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 56 с.

Мета даного навчально-методичного посібника – допомогти студентам отримати знання та практичні навички з організації захисту населення за умов надзвичайних станів, а також з організації заходів із запобігання виникнення надзвичайних ситуацій в Україні та з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Навчально-методичний посібник відповідає програмі дисципліни «Цивільний захист».

Трансформація міжнародних економічних відносин в епоху глобалізації

Переглядів:  190
ISBN: 
978-966-285-187-8
Індекс: 00292
Трансформація міжнародних економічних відносин в епоху глобалізації : колективна монографія / кол. авт.; за ред. А. П. Голікова, О. А. Довгаль, Є. М. Воробйов. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 316 с.

У колективній монографії автори дали своє бачення теоретичних та практичних аспектів нових процесів і тенденцій трансформації міжнародних економічних відносин в епоху глобалізації, які справляють і в найближчі десятиліття будуть справляти все більший вплив на світову економіку.

Світова економіка

Переглядів:  105
ISBN: 
978-966-285-135-9
Індекс: 00268
Світова економіка : підручник / за ред. А. П. Голікова, О. А. Довгаль. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 268 с.

Підручник спрямований на активне засвоєння дисципліни «Світова економіка» згідно з державною програмою Міністерства освіти і науки України. У підручнику в логічній послідовності розкриваються сучасний зміст та основні структурні характеристики світової економіки, аналізуються тенденції та перспективи розвитку національних економік в умовах інтернаціоналізації господарської діяльності.

Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: правові режими та зовнішньоекономічна правосуб’єктність

Переглядів:  64
ISBN: 
978-966-285-008-6
Індекс: 00136
Дмітрієв В. М., Завгородня А. І. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: правові режими та зовнішньоекономічна правосуб’єктність: навчальний посібник / В. М. Дмітрієв, А. І. Завгородня. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 96 с.

У навчальному посібнику на основі широкого аналізу двосторонніх та багатосторонніх міжнародних угод про торговельно-економічну співпрацю та чинного законодавства України розглядаються питання, пов’язані з наданням національного, спеціального режимів і режиму найбільшого сприяння суб’єктам господарської діяльності, які здійснюють, таку діяльність, на території України, а також із залежністю зовн