Менеджмент і маркетинг

Переглядів:  63
Індекс: 00426
Менеджмент і маркетинг : методичні рекомендації до самостійної роботи студентів / уклад. І. В. Тимошенков. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 24 с.

Видання містить повний навчально-методичний комплекс, включаючи методичні рекомендації з вивчення дисципліни, навчальну програму, тематичний план, плани семінарських занять, питання для самоконтролю, теми рефератів, список літератури й електронних джерел. Призначене для студентів, що навчаються за економічними і юридичними напрямами підготовки.

Традиція та конвенція у книговиданні

Переглядів:  65
Індекс: 00397
Традиція та конвенція у книговиданні : навчально-методичний комплекс для студентів філологічного факультету, спеціальність «Мова та література (російська)», спеціалізація «Видавнича справа та редагування» / Л. О. Скубачевська. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 40 с.

Навчально-методичний комплекс містить загальну схему та план-програму лекційних занять спецкурсу і рекомендований список літератури, інтернет-ресурсів, теми рефератів та контрольне завдання. Для студентів 5 курсу спеціальності «Мова та література (російська)» (спеціалізація «Видавнича справа та редагування») філологічного факультету денної форми навчання.

Методичні вказівки з проходження виробничої практики для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»

Переглядів:  71
Індекс: 00361
Методичні вказівки з проходження виробничої практики для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» за професійним спрямуванням «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» : навчально-методичний посібник / [укл. І. А. Тернова, М. М. Кудінова]. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 40 с.

Навчально-методичний посібник присвячено питанням організації і проходження бакалаврської виробничої практики студентами галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» за професійним спрямуванням «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)».

Ключові слова:

Регіонально-адміністративний менеджмент

Переглядів:  103
ISBN: 
978-966-623-938-2
Індекс: 00143
Регіонально-адміністративний менеджмент : навчальний посібник / В. Ф. Пуртов, В. П. Третяк, М. М. Кудінова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 312 с. (Гриф МОН України).

У навчальному посібнику викладено основні теоретичні питання регіонально-адміністративного менеджменту: поняття, мета, функції; сутність та значення місцевого самоврядування; структура місцевих бюджетів; методологія регіональної економічної діагностики.

Глобальні та локальні проблеми соціально-економічного розвитку України

Переглядів:  79
ISBN: 
978-966-258-004-8
Індекс: 00141
Глобальні та локальні проблеми соціально-економічного розвитку України : колективна монографія. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразина, 2013. – 500 c.

У колективній монографії обговорюється широке коло питань. У ній містяться останні дослідження з найактуальніших економічних проблем.

Ключові слова: