Сутність і особливості оцінки якості медичної допомоги населенню. Формування стандартів якості різних видів медичної допомоги

Переглядів:  36
Індекс: 00521
Сутність і особливості оцінки якості медичної допомоги населенню. Формування стандартів якості різних видів медичної допомоги : методичні рекомендації / уклад. В.  Г. Нестеренко, M. O. Кіндрук. – Харків : Харківський національний університет В. Н. Каразіна, 2016. – 24 с.

У методичних рекомендаціях, розроблених у поміч студентам, наведені відомості про стандарти надання медичної допомоги населенню, про методи контролю якості надання медичної допомоги.Посібник призначений для студентів, які вивчають дисципліну «Соціальна медицина».

Ключові слова:

Фтизиатрия

Переглядів:  65
Індекс: 00475
Фтизиатрия : рабочая тетрадь для самостоятельной работы студентов IV курса медицинского факультета / сост. П. И. Потейко, А. В. Рогожин, О. С. Константиновская, О. О. Ляшенко. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2016. – 40 с.

В целях повышения качества усвоения материала и уровня знаний студентов при подготовке к практическим занятиям по фтизиатрии во внеаудиторное время разработаны методические указания в виде рабочей тетради для студентов IV курса медицинского факультета, которые обучаются на русском языке.

Профілактика і лікування захворювань, що сприяють порушенню слуху у дітей

Переглядів:  42
Індекс: 00423
Профілактика і лікування захворювань, що сприяють порушенню слуху у дітей : навчально-методичний посібник із дисципліни «Основи медичних знань» / уклад. Л. В. Григор’єва. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 80 с.

Навчально-методичний посібник має своєю метою допомогти студентам, майбутнім педагогам, заглибити і розширити свої знання з проблеми порушення слуху у дітей, ознайомившись з сучасними аспектами етіопатогенезу, особливостями клінічних проявів, лікування і профілактичних заходів найбільш поширених захворювань вуха у дітей, небезпечних щодо можливих порушень слуху.

Остеоартроз у підлітків : діагностика, механізми розвитку, лікування

Переглядів:  66
ISBN: 
978-966-285-129-8
Індекс: 00370
Остеоартроз у підлітків : діагностика, механізми розвитку, лікування : монографія / кол. авт. ; за ред. М. М. Коренєва, І. С. Лебець, Н. С. Шевченко. − Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. − 176 с.

У монографії представлено дані 12-річного дослідження проявів,механізмів формування та лікування остеоартрозу у підлітків. Наведено клінічні, рентгенологічні, ехосонографічні характеристики захворювання. Подано фактори ризику та основні ланки формування хвороби. Запропоновано сучасні підходи до реабілітації хворих із використанням розроблених технологій.

Ключові слова:

Нутрициология

Переглядів:  183
ISBN: 
978-966-285-185-4
Індекс: 00349
Нутрициология : учебное пособие / Л. В. Подригало, Г. Н. Даниленко, Ж. В. Сотникова-Мелешкина и др. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 300 с.

Пособие направлено на изучение основных вопросов нутрициологии – науки о питании здорового и больного человека, чем открываются широкие возможности для формирования у будущих врачей основ врачебного мышления, приобретения специальных умений по выявлению причин развития и признаков полинутриентных дефицитов, профилактики алиментарных и алиментарно-обусловленных заболеваний.

Науково-методичні засади та валеологічний супровід навчання студентів з особливими освітніми потребами (слабозорі)

Переглядів:  83
Індекс: 00344
Гончаренко М. С. Науково-методичні засади та валеологічний супровід навчання студентів з особливими освітніми потребами (слабозорі) : навч. посіб. / М. С. Гончаренко, Н. В. Самойлова, Н. Г. Кучук. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 128 с.

У посібнику розглянуто науково-методичні засади та методи валеологічного супроводу навчання студентів з особливими освітніми потребами, зокрема з порушенням зору, із застосуванням розробленої системи діагностики та моніторингу соціально-духовних, психологічних та фізіологічних особливостей стану здоров’я студентів.

Підготовка молодших школярів до здорового способу життя на уроках основ здоров’я

Переглядів:  71
Індекс: 00316
Підготовка молодших школярів до здорового способу життя на уроках основ здоров’я : посібник для вчителя / В. І. Шахненко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 96 с.

Посібник для вчителя містить теоретичні положення про здоров’я людини та його складові, їхній зв’язок та взаємовплив в організмі, нові підходи до тлумачення здорового способу життя учнів як сукупність його складових – чинників здоров’я.

Human Physiology. Module 4. Gastrointestinal and Renal Physiology. Endocrinology and Reproduction

Переглядів:  63
Індекс: 00271
Human Physiology. Module 4. Gastrointestinal and Renal Physiology. Endocrinology and Reproduction = Фізіологія людини. Модуль 4. Фізіологія травної системи та нирок. Ендокринологія та репродукція : навч. посіб. з фізіології для студ. мед.-біол. спец. вищих навч. закл. − 2-ге вид., випр. та доп. / В. Є. Шех. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 148 с. – Англ. мовою.

Четвертий модуль містить інформацію щодо механізмів функціонування та нервово-гуморальної регуляції шлунково-кишкового тракту, видільної системи, особливостей функціонування ендокринних органів, чоловічої і жіночої репродуктивної системи.

Human Physiology. Module 3. Circulatory and Respiratory Physiology = Фізіологія людини. Модуль 3. Фізіологія циркуляторної та дихальної системи

Переглядів:  57
Індекс: 00246
Шех В. Є. Human Physiology. Module 3. Circulatory and Respiratory Physiology = Фізіологія людини. Модуль 3. Фізіологія циркуляторної та дихальної системи : навч. посіб. з фізіології для студ. мед.-біол. спец. вищих навч. закл. − 2-ге вид., випр. та доп. / В. Є. Шех. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 172 с. – Англ. мовою.

У третьому модулі подано матеріали щодо функціональної організації та принципових механізмів серцево-судинної і дихальної системи. Серцево-судинна система складається з крові, серця та кровоносних судин. Все це подано у цьому посібнику. Структура та функції лімфатичної системи подано коротко. Основні функціональні принципи дихальної системи подано в подробицях.

Human Physiology. Module 2. Functions of the Nervous System = Фізіологія людини. Модуль 2. Функції нервової системи

Переглядів:  75
Індекс: 00245
Шех В. Є. Human Physiology. Module 2. Functions of the Nervous System = Фізіологія людини. Модуль 2. Функції нервової системи : навч. посіб. з фізіології для студ. мед.-біол. спец. вищих навч. закл. − 2-ге вид., випр. та доп. / В. Є. Шех. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 184 с. – Англ. мовою.

У другому модулі подано матеріали щодо загальних принципів організації та функціонування нервової системи, фізіологічної анатомії і функціональних механізмів сенсорних систем, центральної нервової регуляції постави та рухових функцій організму, механізмів інтегративної функції ЦНС, а також автономної нервової системи.

Страницы