Комп’ютерні мережі

Переглядів:  84
ISBN: 
978-966-285-030-7
Індекс: 00158
Лосев Ю. І. Комп’ютерні мережі : навчальний посібник / Ю. І. Лосев, К. М. Руккас, С. І. Шматков / За редакцією Ю. І. Лосева. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 248 с.

Навчальний посібник адресований студентам, що вивчають дисципліну «Комп’ютерні мережі». У ньому розглядаються стандарти і принципи роботи протоколів комп’ютерних мереж. Розглянуті протоколи фізичного, канального, мережевого, транспортного і прикладного рівнів, алгоритми маршрутизації, а також напрями подальшого розвитку протоколів.

Ключові слова: