Історія України

Переглядів:  75
ISBN: 
978-966-285-221-9
Індекс: 00485
Історія України : навчальний посібник / В. І. Танцюра, С. М. Куліш, О. О. Пересада. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 492 с.

Навчальний посібник допомагає організувати самостійне опрацювання обов’язкового курсу «Історія України», розробленого згідно з кредитно-модульною системою навчання. Видання знайомить з історією й особливостями протікання найважливіших соціально-політичних процесів в Україні від найдавніших часів до сучасності.

Ключові слова:

Якоб Л. Г., фон. Спогади про моє життя

Переглядів:  59
ISBN: 
978-966-285-322-3
Індекс: 00456
Якоб Л. Г., фон. Спогади про моє життя / Людвіг Генріх фон Якоб ; упоряд., коментар. С. О. Синюрка ; наук. ред. С. І. Посохов ; пер. з нім. О. М. Бєлозьорової. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 300 с. – (Україна в записках мандрівників і мемуарах ; вип. 2).

Ця книга містить спогади професора Людвіга Якоба (1759–1827) – філософа та економіста, який викладав в Університеті Галле, а у 1807 р. став одним із перших професорів новозаснованого Харківського університету. Видання розраховане на викладачів та студентів, усіх тих, хто цікавиться історією та мемуаристикою.

Поляки на Харківщині: огляд джерел

Переглядів:  62
ISBN: 
978-966-285-282-0
Індекс: 00455
Поляки на Харківщині : огляд джерел / гол. ред. С. І. Посохов. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 124 с. – (Серія «Джерелознавчі зошити». Зошит 6).

У цьому випуску публікуються матеріали доповідей міжнародного науково-практичного семінару, який відбувся в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна 22–23 жовтня 2015 р. і був присвячений обговоренню питання підготовки збірника документів «Поляки на Харківщині».

Євреї в етнічній мозаїці українських земель

Переглядів:  49
ISBN: 
978‐966‐285‐239‐4
Індекс: 00453
Євреї в етнічній мозаїці українських земель : монография / уклад. Артем Харченко, Олексій Чеботарьов. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 148 с.

Автори видання – молоді історики зі Львова та Харкова, Києва, Дніпропетровська, Луганська у представлених дослідженнях з проблематики єврейських студій шукають відповіді на актуальні для них питання. Яке місце займають єврейські студії в українському історичному наративі? Які питання поставали перед єврейською громадою та її представниками у культурному та суспільно‐політичному житті XIX ст.?

Історія кафедри романської філології та перекладу

Переглядів:  127
ISBN: 
978-966-285-175-5
Індекс: 00434
Історія кафедри романської філології та перекладу : історико-біографічний покажчик / уклад. С. К. Криворучко, А. О. Андрущенко, А. Ю. Лукашов, А. В. Пашкова, Н. К. Путівцева, М. О. Світлична, В. П. Чуб, Н. О. Шапарєва ; за заг. ред. С. К. Криворучко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 80 с.

Історія кафедри романської філології та перекладу Харківського національного університету імені В. Н.

Олександр Омелянович Кучер : спогади, документи, матеріали

Переглядів:  109
ISBN: 
978-966-285-176-6
Індекс: 00350
Олександр Омелянович Кучер : спогади, документи, матеріали / уклад. В. В. Сичова, Н. В. Шевченко; ред. кол. : С. I. Посохов, В. В. Сичова, В. М. Духопельников. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 292 с.; 16 іл.

Книга присвячена життю та діяльності Олександра Омеляновича Кучера (1923–2012 рр.), відомого харківського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри історії СРСР (з 1993 р. – історії Росії) Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (1976–1994 рр.).

Ключові слова:

Каразінці – родоначальники імпульсної радіолокаційної техніки : науково-популярний нарис (до 210-річчя Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна)

Переглядів:  72
ISBN: 
978-966-285-233-2
Індекс: 00333
Андрєєв Ф. М. Каразінці – родоначальники імпульсної радіолокаційної техніки : науково-популярний нарис (до 210-річчя Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна) / Ф. М. Андрєєв. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 116 с.

Книга являє собою науково-популярний нарис, присвячений опису внеску каразінців в історію створення імпульсної радіолокаційної техніки. Вперше в науковій літературі подано матеріал, який присвячено історії університету, на підставі історичних документів доведено вагомий пріоритетний внесок вчених-каразінців (Д. А. Рожанського, Ю. Б. Кобзарєва, А. О.

Методичні рекомендації до навчально-виробничої краєзнавчої практики

Переглядів:  72
Індекс: 00325
Методичні рекомендації до навчально-виробничої краєзнавчої практики (для студентів ІІІ курсу історичного факультету) / уклад. С. М. Куделко, О. Г. Павлова; наук. ред. проф. С. І. Посохов. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 20 с.

Методичні рекомендації до навчально-виробничої краєзнавчої практики складені на основі лекційного курсу «Історичне краєзнавство», який викладається на 1 курсі, та програми практики, призначеної для керівників та студентів-практикантів.

Основи дипломатії

Переглядів:  81
Індекс: 00309
Основи дипломатії : навчально-методичний посібник [для студентів V курсу історичного факультету денного відділення спеціальності «Всесвітня історія» спеціалізації «Нова та новітня історія»] / М. Г. Станчев. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 56 с.

У виданні подано загальну схему вивчення спецкурсу: зміст, завдання для самостійної роботи, питання до контролю й іспиту, критерії оцінювання знань, методичні рекомендації до кожної з тем. Представлені джерела та література сприятимуть кращому засвоєнню матеріалу програми та отриманню студентами системних знань.

Ключові слова:

Дипломатичний протокол та етикет

Переглядів:  64
Індекс: 00302
Станчев М. Г. Дипломатичний протокол та етикет : навчально-методичний посібник до спецкурсу для студентів V курсу історичного факультету денного відділення спеціальності «Всесвітня історія» спеціалізації «Нова та новітня історія» / М. Г. Станчев. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 96 с.

У виданні подано загальну схему вивчення дисципліни: зміст лекційної частини спецкурсу, завдання для самостійної роботи, питання до проміжного контролю і до іспиту, критерії оцінювання знань, методичні рекомендації до кожної з тем. Рекомендовані джерела та література сприятимуть кращому засвоєнню матеріалу програми та отриманню студентами системних знань.

Страницы